Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Основи за развиване на съвършеното съзнание

Основи за развиване на съвършеното съзнание

(zhengzhi fayu jichu, джънджъ фаю дзичу)

Според даоистките схващания, в пренаталната природа на съвременния човек е нарушена времевата връзка, в резултат на което човек не постига в живота си това, което му е предопределено от Небето. Практикуващият даоистка алхимия трябва да се отърси от тежката енергия и да създаде нови, усъвършенствани енергийни вериги.

Това се постига с помощта на състояние, което стои в основите на развитието в даоистката алхимия, и което се нарича „Единство на Небето и Земята“ (тиенди-хъи, Tian Di He Yi, 天人合一). Става дума за определено качество, характерно за настройката към Висшия предел. За да постигнем това качество, първо трябва да се освободим от зависимостта си от грубата енергия.

Настройката към Висшия предел може да се достигне чрез изкуството на Летящата мишка (feixing fu shu, фейсин фу шу) – практика, която при определени условия дава възможност за получаването на еликсира на Съкровената пружина (дачунтиен-дзиндан, Da Chun Tian Jin Dan). Тази практика подпомага и формирането на съвършеното съзнание (джънджъ фаю-дзичу, Zheng Zhi Fa Yu Ji Chu).

В основата на тази работа стои специфично съзнателно усилие, което се описва като сливане на Небето и Земята, и се асоциира с умствената сила, изработвана при тази практика, обвързана с името на безсмъртния Джан Голао (Zhang Guo Lao, 張果老). Изкуството на Летящата мишка разкрива функциите на енергиите дзин и шън и ни насочва към задълбочаване в практиката.

В даоистката традиция Летящата мишка символизира процеса на възраждане и умствена настройка, които поддържат алхимичния процес. Освен това образът на летящата мишка се асоциира със състоянието на съзнателно (ментално) доминиране в практиката, в резултат на което се постига състояние на мозъка, даващо възможност да се контролира не само тялото, но и пространството.

В контекста на практиката това означава, че се изработват навици и усилия, нехарактерни за базовото състояние на мозъка, което разбира се води до разтваряне на тялото и до процеса на трансформация.

Изкуството на Летящата мишка дава възможност да се създаде еликсира на Безтегловността, което ни помага да се освободим от зависимостта си от тежката енергия. Благодарение на природната енергия (а именно, аурипигмента и реалгара) се създава алхимичен разтворител (оцет), който още на първия етап от практиката променя свойствата на енергията ци-дзин в ци-шън.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Видео

  • Даоистка алхимия. Установяване на съвършеното съзнание

Препоръчваме по темата