Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Основа за развиване на алхимичния процес

Основа за развиване на алхимичния процес

Основата за развиване на алхимичния процес или основата на развиването на Безсмъртния зародиш е предпоставка за формирането на вътрешното усилие (разбирано като хапче), свързано с влиянието, което съзнанието оказва върху областта на енергийното зачеване. Това усилие е свързано и с понятието „даоистка медитация“.

Даоистката медитация е явление, което изисква не толкова разясняване, колкото практическо усвояване, тъй като тя представлява структуриран технологичен процес. Този процес се основава на знанието за вътрешното усъвършенстване, което се описва с помощта на хексаграми и е обвързано с настройката на даоистката алхимия.

Практиката на даоистката медитация има своите корени в съзерцателно-духовните принципи на учението на школата Шанцин (школата на Висшата честота), която принадлежи към маошанската традиция. Това е определящо за стила и характера на онова, което днес наричаме „даоистка медитация“. Практиката на даоистката медитация се характеризира със следните процеси:

 

Овладяване на направлението

Овладяване на направлениетоОвладяването на направлението, или постигането на Пътя, засяга организирането на процеса на развитие. То обединява природата на изначалната енергия дзин и пренаталното съзнание, обвързано с природата на персоналната срединност или отклонения (неспособността, условно казано, да се обединят горното и долното или Небето и Земята). Този процес се асоциира и описва с хексаграма Фу.

Овладяването на направлението ни дава възможност да вземем под свой контрол не само хаотичната енергия, но и причинно формираната природа на съзнанието. Постигането на контрол върху тялото и съзнанието води до подреждане на енергията и събиране на духа, т. нар. идея за сърце-ум. Това е изключително важна предпоставка за задълбочаването в алхимичната работа. Овладяването на направлението е условие за разбирането на взаимопораждащата работа на тялото и енергията.

Работата ни в това отношение трябва да започне с фокусиране на отвлечения ум, който поражда не хармонизиране, а липса на събраност. Отвлеченият ум не е ориентиран към срединното състояние, затова овладяването на направлението се превръща в начин да премахнем всички пречки пред хармонизирането. В този смисъл даоистките разбирания сочат не толкова към успокояване на ума, колкото към неговото актуализиране, свързано с хармонизирането и постигането на състояние на срединност.

Усъвършенстването в даоистката алхимия изисква умение да управляваме съзнанието, което се базира на съсредоточеност, постигане на истинно намерение, насоченост към удържането на задачите, т.е. пребиваване на съзнанието в определен тонус. Докато хаотичната ци не бъде заменена от по-съвършената дзин, няма как да постигнем усъвършенстване в практиката и да култивираме енергията шън.

 

Овладяване на възвратността

Овладяване на възвратносттаЕдин от важните аспекти на алхимичната работа е възвратността, която започва с процеса на акумулиране на енергия. Главната задача тук е да се постигне овладяване на положението или разбиране на тялото в състоянието на покой. Този процес се описва с хексаграма Шъ.

Овладяването на положението е необходимо условие за акумулирането на енергия, което дава възможност да опознаем тялото в състоянието на покой. Тук е важно да разберем работата със съзнанието и тялото в покой (натрупването), за да можем после да използваме вътрешните качества като опора и да ги пренесем в практиката в движение.

Покоят в движение и движението в покой са изключително важни понятия в даоистката алхимия. Тялото в покой ни дава възможност да постигнем равновесие и хармония, докато движението в покой ни дава възможност да постигнем задълбочаване.

Възвратността ни дава възможност и да решим най-първостепенната задача в практиката, свързана с възстановяването на жизнената енергия. Тъй като тялото ни е вместилище за духа и енергията, трябва преди всичко да намалим разсейването на енергията, което се получава в резултат на нарушенията в тялото и съзнанието.

 

Овладяване на вътрешното подхранване

Овладяване на вътрешното подхранванеОвладяването на вътрешното подхранване решава задачата за допълнителното внасяне на енергия, натрупвана в резултат на различни процеси – като се започне от подхранването със слюнка и се стигне до енергията на храната. Това може да бъде привнесена вътрешна и външна ци, която оказва влияние върху съхраняването на изначалната дзин и след това върху процеса на енергийно дишане. Този процес се описва с хексаграма Циен.

Овладяването на вътрешното подхранване е не само ключово условие за изграждането на вътрешното дишане, но и важен фактор за подхранването на костния мозък (и духа). Това е и основното усилие, насочено към възстановяването и организирането на вътрешното пространство на долното цинобърно поле. А щом постигнем умереност по отношение на външното хранене, можем да се обърнем и към вътрешното подхранване.

 

Овладяване на вътрешното дишане

Овладяване на вътрешното дишанеОвладяването на вътрешното дишане се описва чрез хексаграма Ли. Тук става дума за процеса на изграждане на енергийното дишане, където първоначално дишането се разбира като вътрешно подхранване. При този процес се култивира разбирането за енергията на дишането.

Уравновесеността и вътрешният покой са основните задачи на вътрешното дишане. Това е дълбочината, до която трябва да ни доведе практиката. Овладяването на вътрешното дишане се основава на вътрешното подхранване и представлява преди всичко променяне на енергията ци в енергия дзин, която се използва при външното дишане.

Овладяването на вътрешното дишане, подобно на овладяването на вътрешното подхранване, е сред най-важните фактори за подхранването на костния мозък (и духа). Това е основното усилие, насочено към укрепването и организирането на вътрешното ни пространство. Щом постигнем умереност във външното дишане, ще можем да усъвършенстваме и вътрешното си дишане.

 

Овладяване на съзнанието

Овладяване на съзнаниетоОвладяването на съзнанието се описва с хексаграма Тунжън. Тук става дума за процеса на одухотвореност, истинната изначална цел, която стои в основата на алхимията. Тази цел можем да постигнем единствено чрез поетапно развиване на вътрешното усилие, което създава представата и задава разликата между вътрешното и външното съзнание. Работата със съзнанието е приоритет в алхимичната практика, която активира процеса на ментално подхранване, свързано с развиването на съзерцателността.

Овладяването на подхранването на съзнанието дава възможност да се усъвършенстват както самото съзнание, така и процесите, свързани чрез него с вътрешното подхранване, вътрешното дишане и вътрешното движение (циркулацията на енергията). Съзнанието ни е необходимо не за да пребиваваме в практиката, а за да овладеем алхимичната работа, дори пречистването на съзнанието е всъщност алхимичен процес.

 

Овладяване на енергията

Овладяване на енергиятаНай-важният базов фактор в алхимичната работа е способността да овладеем циркулацията на енергията. Това ни позволява да проявим изначалната си природа, задаваща свойствата на нашия енергиен запас, и да развием способността за натрупване на енергия. Овладяването на енергията се описва с хексаграма Тай.

Знанието за енергията и нейното овладяване са сред най-важните задачи на даоисткия път, тъй като това ни води до работата с предела. Тази работа се основава на способността на долното цинобърно поле да контролира вътрешните процеси. Така се постига по-добра вътрешна хармонизация, което води до правилни и насочени усилия и ни освобождава от зависимостта ни от отвлечения ум.

Първоначално процесът на контрол се използва за отстраняване на всичко, което възпрепятства вътрешната хармонизация, а впоследствие служи за управляване на самия процес на хармонизация. Това ни помага да проявим преднебесната, т.е. изначалната си природа, която определя характеристиките на енергийния ни запас.

Важно е първо да разберем какво ни е дадено, преди да се обърнем към привнасяното. Опознаването на енергията и овладяването й са важни задачи на даоисткия път, които ни водят до работата с пределното.

 

Овладяване на алхимичния процес

Овладяване на алхимичния процесПреминаването през всички предходни етапи е предпоставка за разбирането на алхимичния процес, алхимичните съставки и еликсири. Това се описва с хексаграма Да-ю.

Възприемането на самия процес изисква време, като на този етап може да се работи върху получаването на определени еликсири (например, Циркулиращия еликсир, свързан с усукването на орбитата, или еликсира на Съкровената пружина). Важно е да създадем възможност и да се научим как да вмъкваме съставките в долното цинобърно поле, да овладеем съзнанието на долното цинобърно поле (съзнанието на зародиша) и да постигнем вътрешна сила аз удържане на процеса (пребиваване в определена тоналност).

 

 

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата