Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Развиване на Тантричното тяло

Развиване на Тантричното тяло

Развиването на Тантричното тяло е процес, който ни дава възможност да се докоснем до висши преживявания, водещи до вътрешно усъвършенстване. Чрез този процес на екстатично преживяване можем както да постигнем напълване, така и да достигнем извънвремево състояние.

Всъщност всеки човек, дори без да знае и без да фиксира вниманието си върху природата на Тантричното тяло, усеща необходимост от него, ръководен от определени състояния или нагласи към това преживяване или реакциите към него, които го подтикват да търси някакво въображаемо състояние. По-простичко казано, това „понятийно състояние“ не е нищо повече от определен тонус.

Тонусът е първообраз на екстатичността, специфична форма на човешко съществуване, която формира образа на екстатичното преживяване. Първообразът на екстатичността има четири аспекта:

  • физическо преживяване;
  • емоционално-чувствено преживяване (вкл. естетическо);
  • интелектуално преживяване;
  • духовно преживяване.

Именно този образ на екстатичността формира мотивацията на човека за живот. Забележете, че тя се формира, а не зависи от желания и определения. Всички тези качества се опознават благодарение на важния принцип на тоналността. Човешкото тяло представлява различни тонове, които са всъщност условие за различни преживявания.

Търсенето на по-добри усещания и състояния в интелектуален и духовен смисъл трябва да се основава на вътрешния ни тонус. Например, пропорционалното развитие дава възможност на човека да изрази не толкова физическа или енергийна, колкото духовна сила. Важно тук е да разберем, че докато не достигнем съзнателно знание за духовната сила, ние сме обречени да останем сами в търсенето си. За да постигнем пълно познание, а не просто да изразим духовна сила, ни е необходима тантра, а за нея трябва да се подготвим.

Построяването на Тантричното тяло е преди всичко физическо преживяване. То е свързано с ресурса на човека. Всеки човек има собствен ресурс, чрез който постига различни състояния – от интелектуални до емоционални и сетивни.

Физическото състояние на човека не бива да се разглежда повърхностно, тъй като то е предпоставка за множество процеси, които определят дали в крайна сметка ще успеем да изявим същността си. От физическото състояние зависят всички биологични процеси, които протичат в тялото ни. Независимо от необходимостта на човека да прави нещо, реализирането на голяма част от човешките възможности зависи от биологичните процеси. Те могат да възпрепятстват постигането на много цели и задачи, които човекът си е поставил.

Построяването на Тантричното тяло зависи до голяма степен от физическите възможности на човека, които създават условията за протичането на определени процеси на емоционално и биохимично ниво – процеси, които можем да не забележим, докато не се проявят. Освен това именно запасите от физически сили определят нашата тоналност.

Това определя удовлетвореността ни от процесите, които произтичат в нас. Можем да наречем това радост или тоналност, макар че двете са различни. Радостта е емоция, докато екстатичността е преживяване. Екстатично можем да изживеем радост или друг тип познание, и тогава тя няма да е случайна, а израз на съзнателен или подсъзнателен процес.

Построяването на Тантричното тяло предполага да се усвоят различни аспекти на опита, свързани със самото тяло, дишането, емоционално-сетивните процеси и, разбира се, състоянията на мозъка. Основната задача при построяването на Тантричното тяло е да се подхрани мозъка, което представлява интелектуален опит, протичащ вследствие на целенасочена дейност.

Защо Тантричното тяло има екстатичността за първообраз и как се различава този първообраз от самата екстатичност? В единия случай имаме преживяване, а в другия – живеене. Можем да живеем това, което не ни се получава, или това, което ни се получава.

И тук всъщност става дума за екзистенциалното преживяване като форма на съществуване, която формира философията на нашето битие. Именно тук се определя дали човек действително мисли, или механично действа (което включва механичното използване на информация).

Интелектуалният опит при изграждането на Тантричното тяло е най-важният аспект на нашето съществуване. И този опит, това преживяване може да се реализира само благодарение на спокойствието и концентрацията на нашия мозък. Това е ресурсът, който определя нашия фокус и ориентация и в крайна сметка изпълнението.

Интелектуалността определя и много важното за нас понятие за „незавършеност“. Мислещият човек често се среща с незавършеността. Той не успява едно, не успява друго, но разбира над какво трябва да работи, къде не му стигат сили.

Когато развиваме Тантричното тяло, ние се движим към форма на завършеност, към тантра. Интелектуално развитият човек се сдобива със собствени мисли, които водят до разбиране – именно това е състоянието на Тантричното тяло, което поражда нашата незавършеност. Едва след като се фокусираме върху незавършеността, можем да преминем към тантра. Иначе в най-добрия случай просто ще имаме строене на Тантричното тяло.

Построяването на Тантричното тяло изисква да можем да гледаме света от позицията на хармонията или отсъствието на хармония. Когато опознаваме себе си, важно е да осъзнаем не само какво сме развили, а и какво не сме развили, в противен случай ще насочим вниманието си към недостатъците в другите, а не вътре в нас. Построяването на Тантричното тяло е етап, през който преминава всеки мислещ човек. Този етап обаче е много сложен, никак не е лесно да се премине през него, защото тук въпросите са повече от отговорите.

Този аспект на съществуването поражда философия, насочена към развиването на специфично тантрично състояние на мозъка, само че без Тантрично тяло, мозъкът няма необходимия ресурс. Тантричното тяло систематизира напрежението, създава необходимите условия за развитие, подготвя и подхранва мозъка. Търсенето на по-добри усещания и състояния в интелектуален или духовен план трябва да се основава на пропорционалността на тялото, енергията и съзнанието.

Ако тантра в най-чистата си форма е процес на интегриране в силата, който дава възможност за взаимодействане с различни тоналности и интегрални полета, то изграждането на Тантричното тяло е насочено към работата със съзнанието и с неговата анатомия.

Построяването на Тантричното тяло води до специфичен тип рационалност. Този процес се отнася към процесите, подхранващи духа, и създава специфична вътрешна среда в тялото ни. Тоналността не засяга емоционалните ни отношения със заобикалящото ни пространство, тя е вътрешно преживяване. За да го разберем, трябва да изминем пътя на практическото осмисляне, на практиката, едва тогава това разбиране ще се превърне в част от тантричната система и ще доведе до активирането и усъвършенстването на свойствата на тялото, съзнанието и енергията. За практикуващия е важно да развие умението да удържа, контролира и подчинява умственото си състояние, предизвиквано от съпътстващи преживявания.

Затова, при построяването на Тантричното тяло, състоянието на тялото трябва да се отдели от състоянието на ума. Първото се изучава чрез природата на екстатичността, чрез определено състояние на възбуда, докато второто – чрез природата на съсредоточеността, природата на тантричния ум.

Построяването на Тантричното тяло е изпълнено с екстатични преживявания и това води до опознаване на интегралната природа на усещанията, свързани с анатомията на тялото ни. Практическото разбиране на тантричното тяло не се свежда само до изкуството на преживяването, което е важно за познанието, то е и условие за усъвършенстване на нашето тяло и мозък. То е специфичен тип развиване на контрол със свой собствен език на опита.

Автор: Шри Чола (Олег Черне)

INBI България

Препоръчваме по темата