Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Изкуство на формиране на тантрично тяло. Видеозапис на програмата на Олег Черне
Oleg TCHerne video

Изкуство на формиране на тантрично тяло

Видеозапис на програмата на Олег Черне

Чрез екстатиката се постига специален вид разум, подхранва се духа и се създава спефична вътрешна среда за тялото. Екстатиката не е емоционалното отношение към заобикалящото ни пространство, а вътрешно преживяване.

Това понятие изисква практическо осмисляне и практикуване, едва тогава то ще се превърне в част от тантричната система и в процес, свързан с активирането и повишаването на свойствата на тялото, съзнанието и енергията. Практикуващите трябва да изработят умение до удържат, контролират и подчиняват състоянието на ума, предизвиквано от съпътстващите преживявания.

Затова в екстатиката състоянието на тялото трябва да бъде отделено от състоянието на ума. Първото се усвоява чрез природата на екстатичното, чрез определено състояние на възбуда, докато второто – чрез съсредоточаването, чрез природата на тантричния ум.

Екстатиката на тялото ни помага да опознаем интегралната природа на сетивата и е свързана с анатомията на тялото ни. Практическото разбиране на екстатиката е не просто изкуството на преживяването, което е важно за познанието, но и условие за усъвършенстването на тялото и мозъка ни, особен тип изработване на контрол със свой език на преживявания.

Програмни блокове

 • Потенция

  Първото космогонично екстатично състояние се нарича „потенция“. Това състояние символизира края на хаоса и може да бъде достигнато тогава, когато е налице възприемане на опората. Опората е основната създадена от нас мяра на времето и дори пространството. Тя оказва влияние както върху физиката, т.е. тялото, така и върху циркулирането на енергията, и най-важното – върху организирането на съзнанието.

  Потенцията на тялото, енергията и съзнанието е първата екстатична формула, която задава базовия ни потенциал и определя качеството на живота ни. И тъй като природата ни е двойствена, необходима е формула, която да я обедини – именно екстатиката играе тази роля, тъй като развива единението на природата ни.

  Чрез първото екстатично състояние ние проникваме във вътрешната същност на нещата и се свързваме със земята и времето. В небесния план, на потенцията отговаря звездата Алриша.

 • Нектар

  Второто екстатично космогонично състояние се нарича „нектар“. То е свързано със задълбоченото разбиране на връзката с опората, чието съхраняване се разбира като преживяване, подхранващо жизнеността. Загубата на връзката с опората, от друга страна, води до множество отрицателни последици. Хората стават зли и раздразнителни, тъй като вътрешните нарушения водят до външни нарушения.

  Без поддръжката на второто екстатично състояние, хората се превръщат в зверове. Всъщност, липсата на вътрешна опора води до състояние, в което очакваме зловещия ден. Изключително важно е тялото да се пречиства, да се премахват блокажите, и именно това е целта на екстатичното състояние. Състоянието Нектар е насочено към напълване, което да ни даде възможност да се спуснем в долината на жизнеността. Този процес ще ни позволи да изработим красота и хармония и да привлечем вниманието на слънчевата светлина.

  В древността познанието за второто екстатично състояние се възприемало като възможност за постигането на безсмъртие. Причината за това е, че тялото започва само да си осигурява вътрешно Нектар. Така се създава амброзия, а тялото е постоянно в състояние на пируване.

  Звездата Сад ал сууд (бета звезда от съзвездието Водолей) е свързана със звездата Сад ал Малик (алфа звезда от Водолей) и поддържа и подхранва небесната светлина. Така второто екстатично състояние е насочено към поддържането и развиването на вътрешната ни светлина. Това необичайно състояние се класифицира като спектрално и може да запълни орбитата на цялото ни тяло.

  Второто екстатично състояние е част от последния стадий на живота ни и е важно да следим то да не угасне, да не му позволяваме да изчезне. Ако не го поддържаме, рано или късно в тялото ни ще настъпи затъмнение, подобно на слънчевото затъмнение.

  И така, второто екстатично състояние ни помага да разберем как можем да пребиваваме в най-щастливото от щастливите състояния. Това не е просто епитет, а истинска възможност за тялото, която ни разкрива нови нива на вътрешна свобода в т. нар. тройна система.

 • Изобилие

  Третото екстатично космогонично състояние е „изобилие“. То е специфичен тип преживяване, свързано с всеобхватен източник, което създава възможност за вътрешно пируване. Голямо влияние върху това състояние оказва всичко, което е негов съюзник, тъй като му се противопоставя огромното влияние на външното и вътрешно пространство.

  Познанието за третото екстатично състояние дава възможност за промяна на състоянието на тялото, предпазване на енергията от свързване с ненужни процеси, което създава възможност за постоянен стремеж към усъвършенстване. Важно е да развием това състояние още за да можем да напълним тялото си, като рог на изобилието.

  Преживяването на състоянието на Изобилие създава възможност за промяна на личната ни природа и извеждането й извън последователността от временни събития. Но това състояние е много променливо, тъй като върху него оказват влияние всички дейности на тялото ни, както и емоционалното ни и физическо състояние.

  Подобно на звездата Денеб Алджеди (делта от съзвездието Козирог), третото екстатично състояние представлява специална вътрешна сила в тялото, способна да ни защити от всички несгоди. Тя може да поражда променливи състояния и да ни предпази от несгоди и загуби. В същото време, Изобилието е устойчиво състояние, което не зависи от нашето разбиране. Въпросът е само дали това състояние е обект на вниманието ни или не.

 • Инстинкт

  Четвъртото екстатично космогонично състояние е „инстинкт“. То завършва формирането на първото от три екстатични нива. С него се създава стремеж за запазване на висшето състояние.

  Променливостта на екстатичните състояния Нектар и Изобилие създава специфичен порядък в природата ни, който се стабилизира на нивото на Инстинкта. Независимо от самостоятелните си преживявания, четвъртият екстатичен порядък е свързан с всички предходни етапи. Важно е, че новото, получавано от предходното, се превръща в опора за нови начинания. В същото време това състояние е толкова дълбоко, че то не се проявява, а изваждането му от дълбините на съществото ни се свързва със звездата Аскела (зета от съзвездието Стрелец).

  Вибрацията на това състояние има специфична скорост, която трудно може да се фиксира, затова е важно тя да се забави, като се изработи необходимият вискозитет. Това подобно на кентавър свойство играе ролята на регулатор между базовите и висши екстатични състояния, което е важно за неутрализацията на двойствеността в нас.

  Тази програма играе важна роля за нивелирането на факторите, които оказват влияние върху природата ни. Тя е поход за нивелиране на съзнателната ни природа: разумът над инстинкта. Това означава да се връщаме неизменно към разбирането на човешката природа.

  Основният смисъл на четвъртото екстатично състояние Инстинкт е да се преодолее господството на животинските импулси. Това се случва чрез изработването на определено усилие и, най-вече, чрез контрол. Ако не сме усвоили това състояние на съзнанието, ние неизменно ще бъдем разкъсвани от дилеми, в зависимост от това дали надделява разумното или неразумното.

 • Техническа информация

   

  Записът на излъчването се състои от 5 отделни видеа с качество HD:

  1. Олег Черне. Лекция „Екстатика“ 1 час 09 мин
  2. Олег Черне. Програма «Изкуство на формиране на тантрично тяло» 1 урок  

  54 мин

  3. Олег Черне. Програма «Изкуство на формиране на тантрично тяло» 2 урок 1 час 02 мин.
  4. Олег Черне. Програма «Изкуство на формиране на тантрично тяло» 3 урок 51 мин
  5. Олег Черне. Програма «Изкуство на формиране на тантрично тяло» 4 урок

Видео

 • Лекция “Интегрална алхимия. Възстановяване”. Олег Черне

INBI България

Покупка

 • Внимание! Купуването и гледането на убечни видеа и записи е достъпно само за регистрирани потребители! Моля, уверете се, че сте влезли в личния си профил, преди да направите поръчката.
 • Линк с достъп на закупения видеозапис ще Ви бъде изпратен както на Вашия имейл с потвърждение на поръчката, така и добавен и достъпен във Вашия личен профил.
 • Видеозаписът може да гледате чрез медийния плейър на страницата на закупения продукт.
 • В създаването на видеозаписите се вложен много труд и те са интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Препоръчваме по темата