Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Пробуждане

Пробуждане

Пробуждането е първият възел на практиката. Нужно е да си зададем въпроса: защо се занимаваме? Той ще ни помогне да разберем началото. Началото на практиката е пробуждането. Без да познаем началото, не можем да познаем пробуждането. Без да познаем пробуждането, не можем да схванем тялото на практиката.

Тялото на практиката изначално има женска природа и следователно – женско съзнание. Ето защо първият възел изисква инициация чрез практиката. Това е важно отношение – има се предвид взаимоотношението между практикуващия и практиката – защото има риск да превърнем практиката в абсолют. Практиката не бива да се противопоставя на абсолюта. Абсолютът ни е необходим за вярата, а практиката се съотнася с понятието за единно тяло, което е условие за съхраняване на хармонията.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Видео

  • Девет възела на знанията: 1-ви възел. Пробуждане

Препоръчваме по темата