Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Критерии за развитие

Критерии за развитие

„Развитие“ е многопластово понятие, с което се обозначава един безграничен процес. То е обвързано с увеличаване на съзнателното усилие, което определя възможността или невъзможността ни да следваме пътя на познанието, и същевременно създава условията за удържане на зададената насоченост на действията. Развитието започва тогава, когато човек може да борави с това, което го развива, т.е. усвоил е знания и е развил определени навици.

Развитието се основава на конкретна схема, на метод. Той лежи в основата на изкуството на ученето и задава самото съдържание на процеса. Само съдържателното развитие дава възможност на човека да поддържа постоянно усилие на събраност и да удържа и осъществява определени задачи.

Усилието или процесът на развитие трябва винаги да стоят по-високо от конкретните отделни цели в самото развитие. А постоянният анализ на собствените ни действия е най-важното условие за развитието, наред с поддържането на постоянен растеж – именно това предопределя алгоритъма на безграничното развитие.

Не може да се счита за развитие онова, което не развива в човека неговия мозък и съзнание (изконните човешки качества), затова процесът на развитие трябва да следва ясни ориентири и критерии за усъвършенстване на физическите, енергийни и ментални характеристики на човека.

Развитието е потребност, човешка функция, а не временен процес, основаващ се на желания и реакции. То е условие и възможност да се потопим в опита за безкрайното.

Автор: Олег Черне

24 октомври 2021

Препоръчваме по темата