Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Мяра на пропорцията

Мяра на пропорцията

Мярата на пропорцията е вид вътрешно съотношение, което предопределя възможността за напредък по пътя. Тя е ключов параметър, който задава условията за съхраняване, натрупване и циркулация на енергията. Само в процеса на изграждане на пропорцията тялото и съзнанието придобиват енергийни характеристики, които могат да бъдат трансформирани по-нататък.

Мярата на пропорцията е заложена в човешкото тяло от самата природа; тя трябва да бъде проявена, за да може да се развива вътрешна сила. Тялото ни, което теоретично отразява определени макрокосмически характеристики, на практика зависи от временни параметри. И само когато реализираме и опознаем пропорцията, т.е. когато създадем пропорционално тяло, можем да пренастроим и проявим нашето съществуване в триизмерното пространство. Последното се опира на девет сектора, които са вписани в пропорционалната система на тялото.

И макар човешката енергия да е способна да изразява висши енергии, тя зависи от енергията на земята, която не може да бъде развита. Ние можем единствено да я обслужваме. Ние зависим от непропорционална аморфна структура, основна в пространството, в което живеем. За да можем да взаимодействаме с макрокосмически параметри, трябва да овладеем законите на вътрешната пропорция, да изменим или просто да проявим определени качества, обем, или казано иначе – една пространствена геометричност.

Важно е да структурираме обема на нашето тяло, да го впишем в една правилна фигура, която притежава съвкупност от симетрии. Именно последните определят силата на тялото и способността му да влиза във взаимодействие с един или друг вид енергия, да изменя плътността на нашето тяло, която се характеризира от съотношението между масата спрямо обема на тялото.

Пропорцията притежава вътрешна геометрия, която на практика определя силата и вектора на развитие на енергийните връзки. Ако не е създадена пропорция, тялото рано или късно престава да натрупва енергия и губи вътрешен ресурс. Пропорцията позволява в тялото ни да се осъществи самото триизмерно пространство, което е важно, защото тогава енергията може да се връща обратно в тялото, а не да се губи, което на свой ред дава възможност тя да се преобразува в друго качество. Всичко зависи от вида на циркулацията, която се опира на симетрията и типа резонанс – вертикален или хоризонтален.

В зависимост от вида на вътрешна пропорция можем да имаме високочестотен или нискочестотен енергиен резонанс. Наред с това от гледна точка на пропорцията могат да бъдат обособени седем системи на тялото, които по клетъчен състав са способни да развият геометрична структура. Това са:

  • eндокринната система;
  • кръвоносната система;
  • костната система;
  • мускулната система;
  • кожната система;
  • сухожилната система;
  • мозъкът.

Всички те притежават вътрешно усилие и от гледна точка на пропорцията могат да се разглеждат самостоятелно, но в действителност функционирането им зависи от тяхното взаимодействие.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Видео

  • Дзие Кун. Лекция „Метод. Пропорция“. Купи

  • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Първа формула

  • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Тайдзи-цюан – изгубените знания“

Препоръчваме по темата