Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Мярата на хармонията

Мярата на хармонията

Развитието е носител на достатъчно символичен характер до момента, в който разберем физиката на хармонията. Тогава промените действително стават реалност. Произтича опознаване на Истинното тяло. От момента, в който опознаем мярата на хармонията, постигаме състояние на синхронизираност, на вътрешно свързване. Тялото ни започва да се опира не на използването на външна енергия, а на генерирането ѝ вътре в себе си. От тази позиция се създава основният принцип не само в опознаването на метода за развитие, но и в изкуството на реалната трансформация.

На първо място е естествено да разглеждаме хармонията като подвластно на практическото усвояване състояние. Древните китайци са смятали, че на хармонията съответства висшето Дао. Следователно може да се каже, че хармонията е това, което Дао действително представлява, а именно: свързване на отделните части и съгласуване.

Човешката мъдрост е проява на хармонията. В нея хармонията действа като геометрично и математическо понятие, позволявайки на човек постепенно да възприеме ясно природата на своя дух. В състояние на хармония индивидът получава възможност не само да практикува, но и да подхранва духа си.

Основната причина за това може да се крие или в наличното, или в придобитото. Познаването на енергията и овладяването ѝ е важна задача в законите за оразмереността на хармонията, водещо до работа с крайното, с предела. Този предел е редът (гуа), необходим за разкриване на връзката с центъра. Той се изразява в триграми (фигури от три реда), представляващи три нива. Трите нива символизират Небето, Земята и Човека, като крайното, пределното, което се усвоява с помощта на хармонията.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Видео

  • Дзие Кун. Лекция „Метод. Хармония“. Купи

  • Багуа-джан – учение за хармонията

Препоръчваме по темата