Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Геометрия на тялото

Геометрия на тялото

Според даоистката традиция, ако имаме по-съвършени геометрични съдове (за целта е важно да сме запознати най-общо с геометрията на тялото), трябва максимално правилно да възприемем общата енергия, която тези съдове обработват – с други думи: енергията ци.

Ако разполагаме с един съд, който е способен да добие по-фина от по-грубата енергия (както се случва в съдовете на половите органи или мозъка), тогава защо да не можем да сътворим такъв съд от цялото тяло? За поелите по пътя на развитието е важно да стигнат до разбирането, че геометрията на тялото е основният източник за преобразуване на нашата енергия.

Липсата на геометрично тяло говори не само за естествено понижаване на вибрационните човешки качества, но и за загуба на човека като такъв. Причината се крие във факта, че съзнанието в такова тяло започва да зависи от локалните зони на енергийна активност, а не от целостта на тялото. Липсата на култура за развитие, а именно – неразбирането на геометрията, не позволява на днешния човек да усвоява това изкуство и да осмисля неговата дълбочина.

Всъщност всеки процес на развитие е свързан с подобряването на нашата геометрия. Най-висшето усъвършенстване е подобряването на геометрията на мозъка. Едва след това човек може да пристъпи към процес на структуриране.

Осмислянето на геометрията като средство за трансформация позволява да се познае истинското развитие. Можете да получите удоволствие и от унищожението си, разбира се, но естеството на удоволствието е временно, а естеството на развитието – пространствено. Необходимо е да извървите определен път, за да може удовлетворението да стане по-силно в своето въздействие върху съзнанието от удоволствието.

В съвременния свят отдавна няма тяло като цяло, а реакция към тялото. Трябва да сме създали в себе си правилна геометрия на мозъка, за да грабнем и удържим тази енергия. В противен случай само я изгаряме или просто я губим. Когато преживяванията се свеждат до реакционен процес, това не може да се счита за преживяване. Дори с мъка се свързваме с усещанията, защото няма условия за тяхното преобразуване. Този процес е неопознат и, следователно, не е човешки, а животински.

Днес, когато хората гледат един на друг през призмата на развлеченията, хаотичния ритъм на живота, чуждото мнение, само не и през призмата на личните преживявания, максимумът, който човек може да изживее, или по-скоро, да предизвика в себе си – е точно този животински процес, до който може да доведе самия себе си. И за да променим този процес, трябва да променим съзнанието си, а за целта следва да променим геометрията на съзнанието. Но за да изменим геометрията на съзнанието, трябва да коригираме геометрията на тялото.

Докато човек не осъзнае, че може да се възбужда и в стъпалото, в коляното, бедрото или в тила например, той няма да разбере обхвата на този процес. И това не са езотерични знания, а просто знания за геометрията. Геометрията е изключително важна за нас, защото ни позволява не само да имаме опора на съзнанието, но и място за развиване на сила. Това е условието за нарастване на силата.

Най-удивителното нещо, което можем да получим в живота си, е истинското разбиране защо се занимаваме. Това е високо ниво на преживяване. Дори и жените, при все че са създадени със затворена структура, не могат да го постигнат без задълбочена работа, защото няма реална връзка между матката и съзнанието.

Само този, който разбира геометрията, може да се смята за ученик. Това е истинската опора, а не просто желание за нещо там някъде. Разбира се, тук също трябва да се вземат предвид и пренаталните показатели, но колкото и високи да са те, съзнанието определя растежа. Става дума за растеж, който също притежава геометрия – нарича се геометрия на растежа.

Каквото и да си представя даден човек, той зависи от най-геометрично изградените свойства на тялото. И ги следва, докато не поеме контрола над тях. Защо съвременният човек не разбира какво е геометрия? Отговорът се крие във факта, че геометрията се отнася само до съзнателните усилия, а те имат много по-висока честота от тази на нашето тяло.

Следователно нашата задача е да центрираме мозъка и да разберем основните усилия в него, за да осмислим и да построим неговата геометрия. Точно това е условието за необратимост в развитието, защото тук стигаме до такава честота на взаимодействие със собствената енергия, която не се разрушава, а може само да расте или да се поддържа. Разбира се, преходът от зависимо състояние към контролирано отнема време и трябва да го имаме предвид.

От гледна точка на развитието на геометрията на съзнанието е необходимо да се разбере геометрията като такава, като цяло. А да разбираш геометрията на съзнанието, означава да можеш не само да следваш някои вибрации, но и да умееш да ги преживяваш.

Прието е например да се твърди, че човек има седем енергийни тела. Но в действителност това е разговор за нищо. Тези седем енергийни тела всъщност имат седем различни вибрации и на всяка вибрация съответства определена форма. Не може да има вибрация без форма, тя трябва да е структурирана. И тези тела са едно в друго.

Разбирането на геометрията може да бъде изразено в много проста схема, според която преминаваме през определени етапи. В началото разполагаме с определена фигура, без значение коя, и от нея получаваме тетраедър. Това е условие за произвеждане, присъщо на човешката природа според законите на клетъчното делене. След това правим куб от тази фигура като условие за генериране на сила, на следващ етап получаваме сфера и едва тогава стигаме до звезда или кристал, който отива в друго съществуване.

Оказва се, че първата задача изисква разбиране на тетраедъра. В геометрията на тетраедъра ние само свързваме, но съществува и концепция за структуриран обем, което е отклонение от линейността.

Докато животът е в линейни условия, той ще се придържа към принципа на пинг-понга, на „казал – отговорил“, „почувствал – реагирал“. Това не позволява преживяване и реализиране на процеса, а само реагиране на него. Така че, ако искате да живеете в човешка форма, като за начало трябва да опознаете тетраедъра.

Автор: ЧОМ (Олег Черне)

8 ноември 2021

Препоръчваме по темата