Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Мандала

Мандала

Мандалата е символно изображение на макрокосмоса и протичащите в него процеси. Тя се използва като самостоятелно пространство и инструмент за медитация и инициационни ритуали. Мандалата е свързващото звено между рационалния и ирационалния свят.

Мандала (maṇḍala, मण्डल) е санскритски термин за организация на място. Тя прилага традициите на тибетската тантра, които използват понятието килкхор (kyilkhor, དཀྱིལ་འཁོར་).

Изображенията на мандалите са основани на пропорционални сили и напрежения, свързани със специални геометрични структури или изображения. Мандалата е дом за определена сила, а задачата на мандалата е да хармонизира светлината и очите, да ни настрои към съзерцателност и да хармонизира пространството.

Трудността в разбирането на мандалата се крие в нейната формула, в структурата й, която съчетава обозначеното с привнесеното. Тя е многофункционално понятие и дори по-скоро дисциплина, а не просто нещо видимо.

Мандалата е диаграма на съотношения, схема и вид мерило, тя има собствен език. Кръгът, квадратът, триъгълникът, цветът, насочеността, центрирането и името са основата на мандалата. Метафизичният кръг на мандалата може да се възприеме чрез съсредоточаване и виждане.

Мандалата е вид енергия във формата на геометрична фигура. Тя е проекция на определена енергийна пропорция. Работата с мандалата развива съзерцателността, умственото усилие и способността за съсредоточаване на вниманието върху формата и енергията, заключена в нея.

Мандалата е инструмент за центриране на съзнанието. Работата с нея усъвършенства ума и способността да възприемаме символичния език, включващ тринайсет лока или пространства.

Тя е и средство за разделяне на Вселената. Чрез съзерцаването и разбирането на геометрията на мандалата ние влизаме в резонанс със специфичната пропорционалност на космоса, докосваме се до специфичен тип материализиране. Мандалата ни дава възможност да взаимодействаме с финото битие, да открием и разкрием истинната реалност. Чрез изучаването на мандалата можем да достигнем съвършено потапяне, да разберем програмата на своя източник, дори, ако щете, да разберем своето предназначение.

Мандалата е вид зикурат, връх в пространствената архитектура – в геометричната й форма се разкриват енергийните характеристики, базовата структура на аватара. Мандалата или дкил кхор (དཀྱིལ་འཁོར་, тиб.) защитава пространството и прониква в него. Тя съдържа духовна сила и тази сила се намира в центъра на мандалата.

Функционално мандалата се дели на 12 порядъка:

 • Неделима, едноизмерна мандала. Обект на съзерцание.
 • Двуизмерна, знак. Изразява смисъл, внушава.
 • Триизмерна. Изгражда пространствени структури и има обем.
 • Насочена. Врата, която отваря вход към пространството.
 • Алхимична, преобразуваща. Фрактална.
 • Извънвремева. Разбива колелото на времето.
 • Тантрична. Включва тоналности.
 • Мантрична. Изразява звуково пространството. Обогатява се със звуци, вписани в диаграмата.
 • Архитектурна. Ступа.
 • Магична. Създава възможност за сливане със силата.
 • Геометрично измерение на светлината.
 • Чиста мандала.

Автор: Шри Чола (Олег Черне)

INBI България

Препоръчваме по темата