Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Високочестотна храна

Високочестотна храна

Високочестотната храна се различава от обичайната за нас храна като напрежение или честота на енергията. Тази честота е резултат от енергийните, минерални или кристални елементи в тези продукти. Наличието на тези елементи е свързано с мястото на произход или добив на продукта – обикновено това са зони със специални енергийни условия (например, високопланински области) или зони с повишено съдържание на минерали. В този случай се получава концентриране на активните вещества в определено растение или минерал, което води и до различно ниво на напрежение. Концентрацията на активни вещества поражда специална молекулярна структура при високовибрационната храна. Именно благодарение на тази структура, продуктите NutriQ се превръщат в носители на концентрирана енергия с високочестотна вибрация.

24 декември 2021

INBI България, INBI Даоистка алхимия