Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Твръд цигун

Твръд цигун

Твърдият цигун е специално понятие за света на цигун, което се свързва с възприемането на качеството на непробиваемата сила. Това понятие се използва в бойните изкуства, произлиза от даоистката алхимия и се свързва с Джан Санфън. То представлява комплекс от задачи, свързани както с генерирането, така и с фиксирането на енергия.

Твърдият цигун е преди всичко поход за умствена сила. Този вид цигун формира психическа и физическа издръжливост, култивира дисциплина на действията, позволява да се постигне състояние на преодоляване на вътрешни бариери.

Разбирането за този вид цигун се изгражда чрез специална тренировка на тялото, повишаване на силата, трениране на духа и издръжливостта. Макар че е добър за развитието на волята и бойните качества, той изпълнява важната задача за натрупване и удържане на енергията в мускулите, което не е толкова лесно да се постигне поради тежестта на тялото при практикуването на други видове цигун.

Основната задача на този вид цигун е да се издържи, да се устои на енергията, да се постигне пропиване на тялото, което позволява да се постигнете необходимото уплътняване.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Видео

  • Цигун за вътрешна сила

Препоръчваме по темата