Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Цигун на Жълтата камбана

Цигун на Жълтата камбана

Цигун на Жълтата камбана (хуантун-цигун, Huang Tong Qi Gong), или изкуство на пропиването със звук, е сакрален вид цигун, който се основава на законите на звучене на пространството и може да представи природата на нашия дух.

Този вид цигун ни дава възможност да се освободим от патогенната енергия, прекомерните емоции и психоенергийни проблеми. Практиката на цигун на Жълтата камбана има за цел да пренастрои ритмичния рисунък на организма, за да повиши енергийните му качества. Най-ценното в този вид цигун е натрупването на опит в трансформирането на енергия, тъй като звученето, което се използва при цигун на Жълтата камбана, дава възможност да се задействат дълбоки енергийни процеси.

Цигун на Жълтата камбана е в основата на изкуството на Шестте лечебни звука (людзидзюе, Liu Zi Jue, 六字訣), което играе важна роля в практическата работа със звука. В момента това е една от най-разпространените форми на цигун. По-ранната система за работа със звука е била част от даоистките знания и представлявала не само задълбочена терапия, но и алхимичен модел за развиване природата на духа шън.

Цигун на Жълтата камбана е звученето на енергията дзин. Ци няма звучене – само вятър или шум. Жълтата камбана препраща към застиналия и неподвижен звук, онзи тон, който настройва природата на тялото. Смята се, че звукът е „пожълтял“, т.е. бил е усвоен, ако той съдържа 9 цюн и представя звука гун – звука на субстанцията дзин на далака, откъдето идва хармоничното звучене. Всяко звучене се осъществява с помощта на шестте вътрешни инструмента, обвързани със звученето на енергиите дзин.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата