Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Маошански цигун

Маошански цигун

Цигун на Небесните писания tianshu qigong, наричан още Маошански цигун, представлява систематизиран набор от схеми, насочени към формирането на осем усилия.

Това направление в практиката цигун се основава на осемте енергийни поглъщания, описани чрез осемте триграми, всяка от които изработва пътя на петте елемента. Маошанският цигун е последователност за увеличаване енергията ци, която произтича от древната даоистка алхимична система на маошанската традиция „Небесни писания“.

Комплексът включва осем последователности, които отговарят на осемте триграми, всяка от които изработва петте първични елемента.

+Последователност за настройване на пренаталната природа. Триграма Ген.

Триграма Ген

Първата триграма е Ген (Планина). Настройване на пренаталната енергия, дадена на човека по рождение и отговаряща за жизнеността. Целта е да се изработи определено напрежение, което се акумулира в областта на бъбреците. Практикуващите се учат да се настройват към природата на изначалната енергия.

+Последователност за акумулиране на усилия в пренаталната зона. Триграма Ли.

Последователност за акумулиране на усилия в пренаталната зона. Триграма Ли.

Втората последователност е триграмата Ли (Огън). Усилване на енергията и създаване на допълнителен енергиен източник, формиране на условия, които да позволят да се съхрани изначалната енергия.

+Последователност за подхранване на изначалната ци. Триграма Кан.

Последователност за подхранване на изначалната ци. Триграма Кан.

Третата триграма е Кан (Вода). Усилване на пренаталната енергия, разкриване на резонансната й честота и на енергиите, които могат да се синхронизират с нея.

+Напълване с жизненост. Триграма Дуй.

Напълване с жизненост. Триграма Дуй.

Четвъртата триграма е Дуй (Езеро). Напълване с жизненост. Завършва първата част от комплекса, свързана с увеличаване на енергията ци, когато натрупаната енергия започва да подхранва и усилва нашата постнатална енергия.

+Разширяване на пренаталните възможности. Триграма Джън.

Разширяване на пренаталните възможности. Триграма Джън.

Петата триграма е Джън (Гръм). Тази последователност учи практикуващия как да влезе в резонанс с пространствата на петте елемента и впоследствие как да постигне синхронизиране с вътрешните системи на тялото.

+Възприемане на привнесената енергия. Триграма Кун.

Възприемане на привнесената енергия. Триграма Кун.

Шестата триграма е Кун (Земя). Тази практика е насочена към изработването на стабилност и равновесие на енергиите на петте елемента и хармонизирането на взаимоотношенията им на нивото на енергията ци. Базира се на разкриването на отрицателния резонанс въз основа на силата на свиване и последващо разширяване.

+Усилване на признателността. Триграма Цян.

Усилване на признателността. Триграма Цян.

Седмата триграма е Цян (Небе). Тази практика е насочена към разкриването и осъзнаването на положителния резонанс на енергията ян-дзин, което дава възможност за взаимодействане с енергиите на петте елемента на нивото на енергията дзин. Практиката е свързана с усилието на разширение и последващото свиване на енергийното напрежение в тялото.

+Съединяване с пренаталната природа. Триграма Сюн.

Съединяване с пренаталната природа. Триграма Сюн.

Осмата триграма е Сюн (Вятър). Тази практика завършва втория блок за култивиране на жизнеността. Практиката поставя началото на процеса на усвояване на изработената жизнена енергия ци.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата