Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Цигун подхранващ дълголетието

Цигун подхранващ дълголетието

Цигун, подхранващ дълголетието (чаншоу цигун, changshou qigong), или Осемте къса брокат (бадуандзин цигун, baduanjing qigong) е забележителен практически комплекс, познат на всички китайци и на привържениците на цигун по целия свят, като може би най-важната за усвояване практика за поддържане на здравето и постигането на дълголетие. Тази практика е насочена към усъвършенстването на ци. Тя ни учи да се напълваме и да управляваме ци. Въпреки привидната простота на практиката, в бадуандзин цигун е всъщност заложена идеята за вътрешна хармонизация.

Този вид цигун може да се припише едновременно към будистката и към даоистката линии. Независимо че в Китай идеологическите предпочитания се променят периодично, вярата в дълголетието винаги присъства. По време на династията Сун (960–1279 гг.) практика бадуандзин постига нов разцвет, тъй като благодарение на император Хуейдзун (Huizong, 1100–1125 гг.) се събужда и интересът към даоистката алхимия. В този период комплексът Осемте къса брокат се използва активно за подготовка за алхимична работа. Той се свързва и с триграмите и алегорически се представя чрез образа на язденето на бик назад.

“Пътуването на гърба на бик със задницата напред” е често срещана концепция, свързана с идеята за това да измамиш времето. Защото язденето със задницата напред изисква балансиране, регулиране на тялото, така че човек да не падне и да запази необходимата видимост към пътя. Така или иначе разцветът на цигун като път към дълголетието се свързва най-вече с периода на династия Сун.

Като цяло практиката, насочена към постигането на дълголетие, настройва човека към Великото пътешествие към дълбините на собственото му съзнание и тяло. Постигането на тази идея ще ни изведе и до сакралното ниво в познанието на цигун. Осемте къса брокат могат да се прилагат с цел профилактика и възстановяване на здравето, както и за създаването на допълнителен вътрешен ресурс. Това води до удължаване на живота и запазване на яснота на ума, поддържане на тонуса на тялото и запазване на потенциала за по-нататъшно развитие.

От гледна точка на сакралния аспект на цигун това направление дава възможност за настройване на дишането и регулиране циркулацията на енергията в тялото, с което се създава възможност за напълване с енергия. Правилната позиция при дишане, съсредоточаването върху отделните части на тялото и върху циркулирането на ци дават възможност да се регулират и усъвършенстват различни механизми, протичащи в човешкия организъм, и да се разкрият скритите в тялото сили.

Всичко това има оздравителен и общоукрепващ ефект и спомага за профилактика на различни заболявания и постигането на дълголетие. Важно е тук да отбележим, че в Древен Китай дълголетието се разбирало не като продължителност на живота, а като възможност да се продължи самоусъвършенстването до преклонна възраст и да се живее без упадък. Освен това практиката за дълголетие била и основна предпоставка за алхимичната работа, тъй като чрез дълголетието се осигурява достатъчно време за усвояването на по-сложни практически схеми.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата