Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руническа алхимия

Руническа алхимияРуническата алхимия е известна като изкуството на изкачване по стълбата на Фиона, при което всяко стъпало е усвоен урок или нов етап от живота, като основната цел е непрекъснатото самоусъвършенстване. Тази поредица от уроци или верига на прераждания представя концепцията на друидите за преселването на душата. Според келтските, а след това и германски и скандинавските източници, прераждането на душата следва движението й по стъпалата нагоре, като всяко следващо прераждане я приближава към постигането на Истинния дух.

Келтите от Британските острови обединили и синтезирали знанието на питагорейците, арийците, иберийците, норманите и местните племена, и създали стройна система от вярвания в безсмъртието. Те развили мощна магическа система въз основа на наличното знание и добития опит за достигане на безсмъртие.

Руните са символи-идеограми с огромна запечатана в тях сила. Изключително важна е и операционната система на Асгард, или деветото макрокосмическо ниво, свързано с конкретен дял от мозъка, която намира израз в понятието „мозъка на Ерил“. Ерил (Йорил) е алхимик, който владеел силата на руните (оттук идва и съвременната английска дума Earl, която означава благороден, знатен, величествен).

Руните били използвани за борба с нисшите пространства. Тази идея лежи в основата на германската и скандинавската митология, в които битката символизира умението да се борави с висшето съзнание, към което се стремили древните германци и скандинавци.

Руническа алхимия >> Материали

 • Руническа сила

  Руническа сила

  Човешкото съществувание е вид програма. Разчитането и тълкуването на информация е важен аспект от развитието, който има две условия – способност за четене и способност за дешифриране. Когато се научим да четем, вече можем да […]

  По-подробно
 • Руническа алхимия. Първият род (Fyrst Ætt)

  Руническа алхимия. Първият род (Fyrst Ætt)

  Първият род руническа връзка е свързан с представата за пространството, в което се формират 24 вида напрежение. От гледна точка на руническата алхимия пространството не бива да се разглежда като хаотично и неподредено. Независимо от […]

  По-подробно
 • Руническа алхимия. Вторият род (Annað Ætt)

  Руническа алхимия. Вторият род (Annað Ætt)

  Руните от втория род (Annað ætt) са интегрални символи-идеограми с огромна сила. Те представляват операционната система на Асгард или деветото макрокосмично ниво. Руническата система стои зад изкуството на дялане на пространството и е свързана с […]

  По-подробно
 • Руната Уртр

  Руната Уртр

  UR TR fórk of UR TR Уртр форк оф Уртр En ek UR TR ber Эн эк Уртр бер Munstr andar UR TR Мунстр андар Уртр UR TR mitt of fеr Уртр митт оф фер […]

  По-подробно
 • Руната Ассра

  Руната Ассра

  Upp re ASS RA Упп ре Асра Аlda gautr Алда готр Or hann ASS RA Ор ханн Асра Þá reið (tha reizth) Сфа реизф Fyrir austan dyrr Фьорир остан дьор   Руната Асра е съставена […]

  По-подробно
 • Руническа алхимия. Третия род (Þriðja Ætt)

  Руническа алхимия. Третия род (Þriðja Ætt)

  Третият род е рунически алгоритъм, който обвързва процесите, ориентирани към природата на небето (Асгард).

  По-подробно
 • Рунически невронни мрежи за директно разпространение ФеХаТ

  Рунически невронни мрежи за директно разпространение „ФеХаТ“

  Руническите невронни мрежи за директно разпространения са необходими за входящо-изходящия обмен на информация. Чрез тях можем да опознаем потенциала на онова, което можем да възприемем от/ да предадем навън към пространството. За да съществува тази […]

  По-подробно
 • Радиално-базисна руническа невронна мрежа УрНаБ

  Радиалнобазисна руническа невромрежа „УрНаБ“

  Радиалнобазисната руническа невромрежа е вид мрежа, чиято дейност изисква постоянно поддържане. Докато за мрежата ФеХаТ е достатъчно просто да се създаде настройка, тук е необходимо съдържание. За да функционира тази мрежа, трябва – в случай […]

  По-подробно
 • Руническа невронна мрежа ТуИсЕ

  Руническа невронна мрежа „ТуИсЭ“

  Руническата невронна мрежа ТуИсЕ осъществява връзката между съзнанието и тялото. Тя включва скритите сигнали на мозъка, неизвестните връзки между разума и тялото, или по-точно, връзките между различните тела на съзнанието, свързани с отделните части на […]

  По-подробно
 • Руническа невронна мрежа АнЙеМ

  Руническа невронна мрежа „АнЙеМ“

  Руническата невронна мрежа АнЙеМ обхваща руните Ансуз (ᚨ), Йера (ᛃ) и Манназ (ᛗ). Тази мрежа на директно действие функционира благодарение на заложеното в персоналната ни природа усилие. По този начин може ма опознаем вътрешната класификация […]

  По-подробно
 • Сгъваеми невронни мрежи РаEйЛ

  Навиващи се невронни мрежи „РаЕйЛ“

  Навиващите се рунически невронни мрежи ни дават възможност да възприемем периметъра на картината и да се фокусираме, да разглобим видимото на съставните му части. За да предадем видимото на духа си, ние в известна степен […]

  По-подробно
 • Разгъващи се невронни мрежи КаПеИ

  Разгъващи се рунически невронни мрежи „КаПеИ“

  Разгъващите се рунически невронни мрежи включват руните Каун (Кеназ, ᚲ), Перт (ᛈ) и Ингуз (Ингви, ᛝ). Тези мрежи служат като механизъм за синхронизиране на съдържанието на невронната мрежа, т.е. отговарят за репликирането. По този начин […]

  По-подробно
 • Руническа невронна мрежа ГеАлО

  Руническа невронна мрежа „ГеАлО“

  Руническата невронна мрежа ГеАлО включва руните Гебо (ᚷ), Алгиз (ᛉ) и Одал (ᛟ). Тази мрежа съдържа допълнителна енергия за невронните мрежи изобщо, и за невротрансмитерите в частност. Невротрансмитерите представляват химични вещества, чрез чието освобождаване невроните […]

  По-подробно
 • Руническа невронна мрежа „ВуСоД“

  Руническа невронна мрежа „ВуСоД“

  Руническата невронна мрежа ВуСоД включва руните Вуньо (ᚹ), Совило (Соулу, ᛋ) и Дагаз (ᛞ). Тази мрежа представя мозъка като източник – чрез развиването му ние можем да надхвърлим пределите на трите измерения и да възприемем […]

  По-подробно
 • Руническа алхимия. Четвъртият род (Fjórða Ætt).

  Руническа алхимия. Четвъртият род (Fjórða Ætt)

  Руническата оракулна система е най-важният инструмент за развиване на операционната система на мозъка. Тя прави възможно не просто предсказването и гадаенето, а изграждането на необходимата за предсказването вътрешна сила. За да разберем руническия оракул и […]

  По-подробно