Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руническа алхимия. Вторият род (Annað Ætt)

Руническа алхимия. Вторият род (Annað Ætt)

Руните от втория род (Annað ætt) са интегрални символи-идеограми с огромна сила. Те представляват операционната система на Асгард или деветото макрокосмично ниво. Руническата система стои зад изкуството на дялане на пространството и е свързана с определен дял от мозъка, наричан „мозъкът на Ерил“. Ерил е алхимик, който владее силата на руните. Понятието „мозъкът на Ерил“ стои в основата на английското earl със значението „благороден, знатен, величествен“.

Руните от втори род се използват за борба срещу нисшите пространства. Това разбиране стои в основата на цялата германо-скандинавска митология, където умението да се „сражаваме“ се разбира алегорично като умение да боравим с висшето съзнание и да не попадаме под влиянието на нисшето – именно такава била целта на древните германци и скандинавци.

Кимерийците, готите, херулите, сугамбрите и други древногермански племена формирали руническо съзнание, което породило и специалната енергийна азбука футарк. Футарк е името на германската мистерия, чиято сила се разкрива чрез съзнанието на Ерил. Руните от втори род са свързани именно с това съзнание.

Съзнанието на Ерил използва 12 канала, свързани с формула от две руни. Тези канали за действие на съзнанието на Ерил били постигани и развивани от поетите скалди. С помощта на това съзнание руните добивали значение и така се появила виза – специалната поезия, която всъщност представлява енергийно настройване към едно от 12 макрокосмични полета. Обикновено визата се състои от две четиристишия или четири двустишия. В руническата алхимия виза стои в основата на медовината на поезията.

Руните са магически инструмент, включващ ритуал, който бих нарекъл руническа тантра. А дялането на руните е преди всичко умствен и енергиен процес. За да овладеем силата на руните, трябва да се научим да ги издълбаваме и да разбираме звученето на руните.

Според преданията, Один висял девет дни на ствола на ясена Игдрасил и постигнал силата на една от руните, след което му се открило съзнанието на Ерил и той опознал храненето с меда на поезията. Така поезията се превърнала в основния му хранителен източник и Один нямал нужда от храна, а консумирал единствено мед и вино.

Системата на руните представлява операционна среда, а не логическа форма на мислене. Руните от втори род не могат да бъдат разбрани чрез линейната координатна система, а това разбиране е важно, защото е път към дара на прорицанието. Затова в работата с руните важна роля играе операционното мислене, което представлява вид настройване. То обаче изисква да постигнем състояние на пробуждане. В същото време руните са много дружелюбни и разкриват същността си на онзи, който е настроен и привлечен от тях.

Тайната на руните се крие в това, че не човекът изучава руните, а руните изучават човека. Но ако не постигнем необходимата умствена сила, цялото знание за руните ще остане езотерично, неосъзнато. Тъкането на руни е дело на вълшебницата Норн (на която отговаря невронната мрежа в мозъка), която седи върху дървото Игдрасил (оста в мозъка).

Що се отнася до енергийната геометрия на руните от втори род, те свързват две спирали. Руната е енергофизичен поток, който оказва различно влияние върху различни форми на света. Руните са резонатори, които влияят върху структурата на пространството, върху неговото поле. Това води до структуриране на мозъка на Ерил, при което в него се образува течен кристал.

Руните от всяка от 12-те групи отразяват макрокосмичните процеси, като пробуждат всички видове съзнание, и в този процес мозъкът е центърът за обработка на това, към което се настройваме.

Руната Уртр

Руната Уртр

Руната Уртр определя границата на действие на мозъка. Тази руна е съставена от силите Ур (ᚢ, Уруз) и Терс (ᚦ, Тр, Турисаз).

Силата на тази руна е насочена към способността за възприемане на руническото съзнание. Тя е негов пазител и удържа съзнанието в зоната на опериране. Силата Уртр е условие за рационалността при прилагането на ирационалното. С нея започва изграждането на операционната система и така – опознаването на законите на пакетиране на мозъка и изявяването на функциите му при взаимодействието със съзнанието на Ерил.

По-подробно...

Руната Ассра

Руната Ассра

Руната Асра е съставена от руните Ансуз (ᚨ, ᚬ, ᚯ)  и Райдо (ᚱ). Силата на тази руна е насочена към създаването на условията за вътрешно и външно изместване на съзнанието и към активирането и подхранването на силата, изразена чрез сложносъставната руна Уртр. Асра структурира формата и води съзнанието от състоянието на Локи към насоченото съзнание на Один.

За да постигнем съзнанието на Один (или мозъка на Ерил), трябва да подготвим черепа за работа, т.е. да създадем рунически череп, подобен на черепа на Один. В противен случай ще работим с черепа на Локи или черепа на втория ас, а той се отличава от черепа на първия ас Один, който все още не съществува (тъй като е следствие от трансформация).

По-подробно...

Руната Кенге

Руната Кенге

Руната Вуха

Руната Вуха

Руната Наис

Руната Наис

Руната Йео

Руната Йео

Руната Пера

Руната Пера

Руната Соте

Руната Соте

Руната Бере

Руната Бере

Руната Манла

Руната Манла

Руната Ино

Руната Ино

Руната Дафе

Руната Дафе

Руната Игдрасил

Руната Игдрасил

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата