Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руната Ассра

Руната Ассра
Upp re ASS RA Упп ре Асра
Аlda gautr Алда готр
Or hann ASS RA Ор ханн Асра
Þá reið (tha reizth) Сфа реизф
Fyrir austan dyrr Фьорир остан дьор

 

Руната Асра е съставена от руните Ансуз (ᚨ, ᚬ, ᚯ)  и Райдо (ᚱ). Силата на тази руна е насочена към създаването на условията за вътрешно и външно изместване на съзнанието и към активирането и подхранването на силата, изразена чрез сложносъставната руна Уртр. Асра структурира формата и води съзнанието от състоянието на Локи към насоченото съзнание на Один.

За да постигнем съзнанието на Один (или мозъка на Ерил), трябва да подготвим черепа за работа, т.е. да създадем рунически череп, подобен на черепа на Один. В противен случай ще работим с черепа на Локи или черепа на втория ас, а той се отличава от черепа на първия ас Один, който все още не съществува (тъй като е следствие от трансформация).

Черепът на втория ас или черепа на Локи е дуален череп. И задачата на руната Асра е именно да отстрани тази дуалност. Първоначално черепът е представлявал черупчесто тяло, като при първосъществото Имир.

Один постига това чрез трансформация, която води до цялостно сливане с небосвода (макрокосмоса). Оттук възниква и представата за костната част на главата (черепа) като символ на връзката с дванадесетте свята и съответствието с дванадесетте аса.

Силата на руната Асра е насочена към създаването на кладенеца на великана Мимир, извор на мъдрост за съзнанието на Ерил. Тя възпроизвежда в главата сила на съзнанието, която се създава по подобие на черепа на мъдреца-великан Мимир. Това създава възможност да се работи с руническо съзнание и да се обработва получената чрез него информация за дванадесетте свята.

Важно е тук да отбележим, че неактивираната костна част на главата е базово условие за умиране на мозъка, докато активираната е съд на безсмъртния дух. За нас важно е, че този съд се разглежда като част от мозъка.

Ако черепът е затворен, обменът на висшите и низши съзнания протича изкривено. Разбира се, има и съвършена изкривеност или кривината на Локи. Но тя не се поддава на вътрешно опериране. И тогава постигаме сила на съзнанието, подобна на формираната в черепа на родителите на Локи – великана Фарбаути (при мъжете) или великанката Лаувейя (при жените).

Оттук произтичат и множество вариации в поведението на Локи, както и в поведението на хората, тъй като съзнанието може да бъде разстроено, дезориентирано не само заради низшите полета, но и заради висшите, с които се хранят великаните-йотуни, т.е. неконтролируеми и неорганизирани висши вибрации.

Така Асра олицетворява връзката, необходима за самия мозък като цяло и за съзнанието на руната Уртр. Условно казано, Асра е опората на мозъка, физиката на висшата възбуда в мозъка ни. Тя е условие за обединяването на руните, необходимо за представянето на дванадесетичния модел на мозъка.

Основната задача на Асра да е да включи и да фиксира клетките на мозъка. Тя обаче играе важна роля и за създаването в мозъка на кладенеца Мимир – заради  връзката със съзнанието на Ерил и постигането на разбиране за мозъка на Один, който формира цялостен висококристален черепен скелет.

Свързването на този тип мозък с черепа води до изменение както на черепа, така и на самия мозък. Руната Асра създава условията за вътрешно и външно изменение. Тя е свързана и със задачите за постигане на руническо вдъхновение, което е фактор за руническото подреждане.

Руната Ассра

 

 

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата