Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руната Уртр

Руната Уртр
UR TR fórk of UR TR Уртр форк оф Уртр
En ek UR TR ber Эн эк Уртр бер
Munstr andar UR TR Мунстр андар Уртр
UR TR mitt of fеr Уртр митт оф фер

 

Руната Уртр определя границата на действие на мозъка. Тази руна е съставена от силите Ур (ᚢ, Уруз) и Терс (ᚦ, Тр, Турисаз).

Силата на тази руна е насочена към способността за възприемане на руническото съзнание. Тя е негов пазител и удържа съзнанието в зоната на опериране. Силата Уртр е условие за рационалността при прилагането на ирационалното. С нея започва изграждането на операционната система и така – опознаването на законите на пакетиране на мозъка и изявяването на функциите му при взаимодействието със съзнанието на Ерил.

Уртр е задължително условие в борбата с низшите пространства (низшите съзнания). Умението за боравене с висшето съзнание изисква да се научим да се борим за всичко най-висше. Уртр пакетира физиката на мозъка и формира основата на операционната схема, за която се създава руническото съзнание.

Така, тази сила създава каналите на операционния поток, като руната Терс (Турисаз) създава дома на съзнанието и го защитава от вътрешните фактори, а руната Ур (Уруз) защитава от въздействието на външните фактори.

Фактически силата на руната Уртр има за цел да подреди мозъка и съзнанието. Тя представлява форма, съставена от мозъка (Уруз) е съзнанието (Турисаз). Тук мозъкът представя пространството на предците, т.е. това не е мозъкът в днешния му вид, а изначално зададения, архаичен мозък.

Основната задача при работата с Уртр е да се съединим със себе си, да насочим сила към изначалното си съзнание – съзнанието на резонанса, представяно от бога-гръмовержец Тор. Така Уртр изразява не само процеса на пакетиране на мозъка, но и процеса на познаване на първичния операционен поток, първичния дом на съзнанието. Уртр е основата на всички руни, тъй като формира порядъка и центъра на опериране, подрежда съзнанието и го свързва с мозъка, като създава условията за генериране на руническо мислене.

Уртр укрепва, свързва, създава както ред, така и съединеност. Тя подрежда първичния хаос на Гинунгагап, от който се появяват двата свята – Нифелхайм и Муспелхайм. В това пространство, под влиянието на Тор, се сформира първичното матрично съзнание, за чието развитие важна роля играят руните. Само по себе си това пространство има сила, която обозначаваме с понятието „съзнанието на Имир“ (първото живо същество-великан).

Без Уртр няма как да се затвори извора на студа Хвергелмир, тъй като няма да са налице необходимите искри на съзнанието, мислите. Именно така се създава съзнанието на първото живо същество Имир. А до това съзнание достига и един от корените на световното дърво Игдрасил, а от него произтичат 11 рунически канала: Свел, Гунтра, Фьорм, Фимбултул, Слид, Хрид, Сюлг, Улг, Вид, Лайфт и Гелл, които водят към деветте свята.

Руната Уртр представлява съзнание, подобно на митичната крава Аудумла (Аудумбла), която с млякото си хранела съзнанието на Имир и първите великани.

Руната Уртр

 

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата