Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Радиалнобазисна руническа невромрежа „УрНаБ“

Радиално-базисна руническа невронна мрежа УрНаБ

Радиалнобазисната руническа невромрежа е вид мрежа, чиято дейност изисква постоянно поддържане. Докато за мрежата ФеХаТ е достатъчно просто да се създаде настройка, тук е необходимо съдържание. За да функционира тази мрежа, трябва – в случай на недостиг или понижена активност – да може да се извършва замяна. С други думи, трябва да се научим да интегрираме светлината, което е свързано с руните Уруз, Наутиз и Беркана.

Интегрирането на светлината в руните ги превръща в квантов източник. Това е и основната задача на радиалнобазисната руническа невромрежа, при която говорим за пространствено-ориентирана, а не времево-ориентирана реалност. Тук усилието е заложено в природата на полето (или по-точно, полетата), т.е. имаме интегрирано усилие, което води до разбиране на интегралното поле, където от една страна частиците представляват полето, а от друга – могат да се местят от едно поле в друго.

Макар това да засяга на практика висшите полета, то ни помага да възприемем обема на макрокосмоса. За тази цел трябва да можем да възприемаме светлината, квантовата светлина или квантовата вълна. Тъй като светлината не може да бъде представена схематично, тя бива облечена в нещо, наречено руна, което представлява измерение за светлината.

Оттук нататък всичко зависи от способността и съсредоточеността ни при взаимодействането с руните. Именно съсредоточеността ще ни даде възможност да измерим и възприемем свойствата на частиците. Следващата стъпка е да преминем пътя от наблюдаването до вниманието, и от вниманието до съсредоточеността, което ще ни даде възможност да изберем онова, което ще измерваме.

Това означава, че светлината тук, в нашето пространство, зависи от нашите възможности и от намерението ни да я видим.

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата