Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руническа сила

Руническа сила

Човешкото съществувание е вид програма. Разчитането и тълкуването на информация е важен аспект от развитието, който има две условия – способност за четене и способност за дешифриране. Когато се научим да четем, вече можем да се усъвършенстваме, да редактираме програмата си.

Това, което променя програмата, представлява сила, а в случая с руните – умствена сила. Първоначално силата в нас е изкривена според модела на нашето съществуване. Важно е да се научим да я разгъваме и да я изпълваме с руническо напрежение, за да може извиването да води до обогатяване и тонизиране. Този вид руническо инженерство играе важна роля за усъвършенстването на човешката природа и способността да боравим както с рационалните, така и с ирационалните процеси.

Всяка руна има връзка със съзнанието на пространството, тя е интегрирана в него. За да усъвършенстваме клетъчната структура на организма с помощта на руническата сила, трябва да „умеем да се прицелваме в мишената“, да създадем необходимите условия за формиране на връзка чрез напрежението на една от 12 вериги или 24 информационни полета. Тази мишена е клетъчното ядро и когато се концентрираме върху него, ядрото може да се удвои и да образува собствено поле на напрежение. Клетъчните ядра са разделени по тотеми. Всеки тотем има собствена сила. Тотемът е организиращ принцип, заложен в тялото ни.

В нашето тяло имаме 24 сигнални състояния, които получават команди от клетките на главния мозък. Това означава, че в мозъка си имаме 24 мишени, които оформят мрежа от връзки с цялото тяло. Те отговарят на 24 руни от руническата система Старши Футарк. Всяка двойка от руни функционира като свредло, което може да променя природата ни. Затова най-важната ни задача е да се научим да работим с това свредло – процес, свързан не толкова с оказването на въздействие, колкото с развиването на умствен контрол. По този начин се развива руническата сила, която може да редактира умствената ни сила.

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата