Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Разгъващи се рунически невронни мрежи „КаПеИ“

Разгъващи се невронни мрежи КаПеИ

Разгъващите се рунически невронни мрежи включват руните Каун (Кеназ, ᚲ), Перт (ᛈ) и Ингуз (Ингви, ᛝ). Тези мрежи служат като механизъм за синхронизиране на съдържанието на невронната мрежа, т.е. отговарят за репликирането. По този начин се постига нов тип схема за изработване и възпроизвеждане на клетки, която включва повече програмни задачи, и така се слага край на хаотичното произвеждане на неврони. По-важното е, че тази схема има и обратно въздействие и активира съзнанието, като същевременно определя бинарността на вектора, който рисува дискретизиран образ.

Затварянето на невронната верига е изключително важно. Трябва да се има предвид, че невронните мрежи могат да бъдат затворени върху деструктивни действия. Неправилните или скрити нервни впечатления могат да бъдат възстановени. Независимо как са затворени веригите, самото затваряне води до огромно отделяне на психическа енергия, която може както да наруши работата на мозъка, така и да го подхрани (стига, разбира се, невронните пътища да могат да се разгънат).

Когато нервните връзки са прекъснати (а това може да започне от първия шиен прешлен), на практика не може да има контролирана и насочена невронна дейност. Невронната енергия трябва да се съхранява, защото само тогава може да се усъвършенства до квантово ниво и да постигне съвършената невронна честота.

Нервният импулс на обратна връзка е невероятно активен. Той повишава чувствителността на мозъка и прочиства невронните пътища. Функциите на невроните, или невронните сигнатури, трябва да се съхраняват. Съвършеното невронно провеждане на енергия се осъществява в рамките на нервната система и може да бъде насочено или пренасочено единствено чрез рационално действие. Това води до повишаване на производителността на неврони в моторната (двигателна) кора на главния мозък.

Целта на този процес е не просто да се продължи живота на невроните, но и да се създадат съвършени неврони. Ако невроните не могат да се възстановяват и адаптират, тогава започваме да зависим от работата на деградиращите нерви и мозък.

Разгъващи се рунически невронни мрежи „КаПеИ“

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата