Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руническа невронна мрежа „ГеАлО“

Руническа невронна мрежа ГеАлО

Руническата невронна мрежа ГеАлО включва руните Гебо (ᚷ), Алгиз (ᛉ) и Одал (ᛟ). Тази мрежа съдържа допълнителна енергия за невронните мрежи изобщо, и за невротрансмитерите в частност. Невротрансмитерите представляват химични вещества, чрез чието освобождаване невроните си взаимодействат. Тези вещества изпълняват важна роля в комуникацията между невроните.

Независимо че невротрансмитерите са биологично активни вещества, те участват  във възбуждането на невроните чрез движението, емоционалните реакции и пр. Следователно, те участват в предаването на сигнали от един неврон към друг. Невротрансмитерите се синтезират от аминокиселини.

Генетичният ни код зависи не само от влиянието на биосферата, а кодона (кодиращ тринуклеотид, единица на генетичния код) има специфична функция, която можем да наречем „висш разум“. Така стигаме до азота, който се различава значително по свойства в условията на биосферата (Мидгард, светът на хората в германо-скандинавската традиция) и екзосферата (Асгард, светът на асите).

От химична гледна точка ДНК представлява дълга молекула с химични връзки, съставена от повтарящи се нуклеотидни блокове, като нуклеотидът се състои от азотна основа, която от своя страна зависи от влиянието на пространствената сила върху веригата на азота (според макрокосмичната интегралност).

Независимо че живеем в определена енергийна и електрическа активност, чрез невроните ние можем да променяме състоянието на електричеството и, съответно, енергийното състояние на ДНК. Много важно е и това, че можем да влияем върху висшата енергийна активност на неврония, или неутрония, т.е. енергията на Тор.

енергията на Тор

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата