Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руническа алхимия. Първият род (Fyrst Ætt)

Руническа алхимия. Първият род (Fyrst Ætt)

Първият род руническа връзка е свързан с представата за пространството, в което се формират 24 вида напрежение. От гледна точка на руническата алхимия пространството не бива да се разглежда като хаотично и неподредено. Независимо от това, което може да се представи в по-ниската скала на макрокосмоса, тази на слабите полета, руническата система се основава на определени постоянни форми, независимо за какви полета става дума и в какво количество се представят те. С други думи, руните не представляват плоски знаци, а са всъщност вид напрежения в пространството, които се асоциират с Първия род.

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата