Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руническа невронна мрежа „АнЙеМ“

Руническа невронна мрежа АнЙеМ

Руническата невронна мрежа АнЙеМ обхваща руните Ансуз (ᚨ), Йера (ᛃ) и Манназ (). Тази мрежа на директно действие функционира благодарение на заложеното в персоналната ни природа усилие. По този начин може ма опознаем вътрешната класификация и кодовете, заложени в нас пренатално.

Мрежата АнЙеМ представя в компресиран вид по-висш тип клетки, свързани с природата на духа. Самата схема на връзката с духа е обвързана с пренаталното дишане и връзката му с мозъка. Това означава, че при правилна настройка, и когато гръбначният мозък и гръбначната течност на главния мозък работят с необходимата честота, и е налице насочено взаимодействие с костния мозък, можем да постигнем определено напрежение, което може да се нарече „вискозитет“ или с алхимичното понятие „живачност“ на тялото.

Руническата невронна мрежа АнЙеМ разглежда пренаталната природа на човека от гледна точка на макрокосмоса, а по отношение на Земята тук става дума за трансформиране на духа под влиянието на земната егрегорност. На днешния етап на развитие, когато връзката между Небето и Земята е нарушена, зададените и придобити невронни връзки играят важна роля. Задачата на руническата мрежа АнЙеМ е да изведе съзнанието от хаоса и да му даде насоченост.

Руническа невронна мрежа „АнЙеМ“

За тази цел е важно да балансираме силата на пренаталния дух. Едва тогава ще можем не просто да придадем насоченост, но и да я удържим, което е най-ключовото. Подобна връзка се гради чрез организиране на работата на невроните в главния ни мозък и в духа ни, който първоначално поддържа цялото тяло.

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата