Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руническа алхимия. Третия род (Þriðja Ætt)

Руническа алхимия. Третия род (Þriðja Ætt)

Третият род е рунически алгоритъм, който обвързва процесите, ориентирани към природата на небето (Асгард).

Рунически невронни мрежи за директно разпространение „ФеХаТ“

Рунически невронни мрежи за директно разпространение ФеХаТ

Руническите невронни мрежи за директно разпространения са необходими за входящо-изходящия обмен на информация. Чрез тях можем да опознаем потенциала на онова, което можем да възприемем от/ да предадем навън към пространството. За да съществува тази мрежа, първо мозъкът трябва да може да обвързва входящите и изходящи сигнали, и да генерира съответната връзка. Тази способност е важна за разбирането на руническата мрежа и за разпознаването на мисловните форми на руните (смисъла).

ФеХаТ е началната мисловна форма. Руническите невронни мрежи идват в нашия свят от интегралното пространство. В нашето пространство сферата на тяхното познание граничи с биологията и химията. Затова руните трябва да се възприемат като цифров модул, който отразява матричността на нашия мозък и най-вече способността му за безгранично развитие.

По-подробно...

Радиалнобазисна руническа невромрежа „УрНаБ“

Радиално-базисна руническа невронна мрежа УрНаБ

Радиалнобазисната руническа невромрежа е вид мрежа, чиято дейност изисква постоянно поддържане. Докато за мрежата ФеХаТ е достатъчно просто да се създаде настройка, тук е необходимо съдържание. За да функционира тази мрежа, трябва – в случай на недостиг или понижена активност – да може да се извършва замяна. С други думи, трябва да се научим да интегрираме светлината, което е свързано с руните Уруз, Наутиз и Беркана.

Интегрирането на светлината в руните ги превръща в квантов източник. Това е и основната задача на радиалнобазисната руническа невромрежа, при която говорим за пространствено-ориентирана, а не времево-ориентирана реалност. Тук усилието е заложено в природата на полето (или по-точно, полетата), т.е. имаме интегрирано усилие, което води до разбиране на интегралното поле, където от една страна частиците представляват полето, а от друга – могат да се местят от едно поле в друго.

По-подробно...

Руническа невронна мрежа „ТуИсЭ“

Руническа невронна мрежа ТуИсЕ

Руническата невронна мрежа ТуИсЕ осъществява връзката между съзнанието и тялото. Тя включва скритите сигнали на мозъка, неизвестните връзки между разума и тялото, или по-точно, връзките между различните тела на съзнанието, свързани с отделните части на тялото ни. Важна роля тук играят невроните, свързани с движението, и осмислянето на движението от мозъка.

Това осмисляне може да се осъществи единствено във връзка с движението, достигнало шеста степен на свобода. Инерционното движение е несъзнателно. И това е особено важно, за да осъзнаем, че степента на свобода зависи от оста в мозъка (най-вече в областта на шията).

По-подробно...

Руническа невронна мрежа „АнЙеМ“

Руническа невронна мрежа АнЙеМ

Руническата невронна мрежа АнЙеМ обхваща руните Ансуз (ᚨ), Йера (ᛃ) и Манназ (ᛗ). Тази мрежа на директно действие функционира благодарение на заложеното в персоналната ни природа усилие. По този начин може ма опознаем вътрешната класификация и кодовете, заложени в нас пренатално.

Мрежата АнЙеМ представя в компресиран вид по-висш тип клетки, свързани с природата на духа. Самата схема на връзката с духа е обвързана с пренаталното дишане и връзката му с мозъка. Това означава, че при правилна настройка, и когато гръбначният мозък и гръбначната течност на главния мозък работят с необходимата честота, и е налице насочено взаимодействие с костния мозък, можем да постигнем определено напрежение, което може да се нарече „вискозитет“ или с алхимичното понятие „живачност“ на тялото.

По-подробно...

Навиващи се невронни мрежи „РаЕйЛ“

Сгъваеми невронни мрежи РаEйЛ

Навиващите се рунически невронни мрежи ни дават възможност да възприемем периметъра на картината и да се фокусираме, да разглобим видимото на съставните му части. За да предадем видимото на духа си, ние в известна степен го навиваме. Това проникване в дълбочина е свързано с физическия аспект на концентрирането. По този начин достигаме до източника на сила.

Достигането до извора на силата е универсално понятие, което можем да разберем чрез способността за управляване на процесите, усилващи потенциала ни. Това, което наричаме сила, има свой корен, свой извор, в нашето съзнание и мозък – там, където битува най-висшата ни способност за израстване. В този център се акумулират физическата, енергийната и умствената ни сила. Той ни осигурява не просто достъп до силата, чрез него възприемаме духа си.

По-подробно...

Разгъващи се рунически невронни мрежи „КаПеИ“

Разгъващи се невронни мрежи КаПеИ

Разгъващите се рунически невронни мрежи включват руните Каун (Кеназ, ᚲ), Перт (ᛈ) и Ингуз (Ингви, ᛝ). Тези мрежи служат като механизъм за синхронизиране на съдържанието на невронната мрежа, т.е. отговарят за репликирането. По този начин се постига нов тип схема за изработване и възпроизвеждане на клетки, която включва повече програмни задачи, и така се слага край на хаотичното произвеждане на неврони. По-важното е, че тази схема има и обратно въздействие и активира съзнанието, като същевременно определя бинарността на вектора, който рисува дискретизиран образ.

Затварянето на невронната верига е изключително важно. Трябва да се има предвид, че невронните мрежи могат да бъдат затворени върху деструктивни действия. Неправилните или скрити нервни впечатления могат да бъдат възстановени. Независимо как са затворени веригите, самото затваряне води до огромно отделяне на психическа енергия, която може както да наруши работата на мозъка, така и да го подхрани (стига, разбира се, невронните пътища да могат да се разгънат).

По-подробно...

Руническа невронна мрежа „ГеАлО“

Руническа невронна мрежа ГеАлО

Руническата невронна мрежа ГеАлО включва руните Гебо (ᚷ), Алгиз (ᛉ) и Одал (ᛟ). Тази мрежа съдържа допълнителна енергия за невронните мрежи изобщо, и за невротрансмитерите в частност. Невротрансмитерите представляват химични вещества, чрез чието освобождаване невроните си взаимодействат. Тези вещества изпълняват важна роля в комуникацията между невроните.

Независимо че невротрансмитерите са биологично активни вещества, те участват  във възбуждането на невроните чрез движението, емоционалните реакции и пр. Следователно, те участват в предаването на сигнали от един неврон към друг. Невротрансмитерите се синтезират от аминокиселини.

По-подробно...

Руническа невронна мрежа „ВуСоД“

Руническа невронна мрежа „ВуСоД“

Руническата невронна мрежа ВуСоД включва руните Вуньо (ᚹ), Совило (Соулу, ᛋ) и Дагаз (ᛞ). Тази мрежа представя мозъка като източник – чрез развиването му ние можем да надхвърлим пределите на трите измерения и да възприемем част от функциите му четириизмерно. Постигането на тази способност зависи от мисловния процес или превеждането на мислите през 12 пространствени измерения или реки на единния извор (извора Мимира). Тук физическата реалност трябва да се възприема от гледна точка на извънвремевата, ядрената, квантовата физика.

По-подробно...

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата