Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Навиващи се невронни мрежи „РаЕйЛ“

Сгъваеми невронни мрежи РаEйЛ

Навиващите се рунически невронни мрежи ни дават възможност да възприемем периметъра на картината и да се фокусираме, да разглобим видимото на съставните му части. За да предадем видимото на духа си, ние в известна степен го навиваме. Това проникване в дълбочина е свързано с физическия аспект на концентрирането. По този начин достигаме до източника на сила.

Достигането до извора на силата е универсално понятие, което можем да разберем чрез способността за управляване на процесите, усилващи потенциала ни. Това, което наричаме сила, има свой корен, свой извор, в нашето съзнание и мозък – там, където битува най-висшата ни способност за израстване. В този център се акумулират физическата, енергийната и умствената ни сила. Той ни осигурява не просто достъп до силата, чрез него възприемаме духа си.

Този опит оформя личната ни реалност със своето време, характеризиращо се с постоянство. Това ни отвежда отвъд пределите на умственото разчленяване и така не ние удържаме съзнанието, а съзнанието поддържа нас. За да опознаем тази сила, първо трябва да постигнем вътрешна свобода, да развием определен енергиен потенциал, който не може да бъде постигнат, без да се подреди работата на мозъка. Забележете, че действителната сила е матрица със свой енергиен обем и възможности за усвояване. Матрицата не може да ограничава, тя структурира, служи като верига, като система.

Достигането до извора на силата не е търсене на тази сила, а структуриране с безграничен хоризонт на развитие. Това означава сила без праг, макар че тя ни показва личните ни граници именно за да се насочим не в широта, а в дълбочина. Силата представлява поток, и то регулируем поток, който трябва да се научим да направляваме. За да намерим този извор на силата, не трябва да протягаме ръце и да търсим опипом наоколо, той е вътре в нас. Важно е да намерим вътрешна опора и да я следваме.

Важно е не количеството на силата, а потокът от сила, който няма да ни изчерпа. Умението да бъдем в досег с тази сила ще ни даде възможност да опознаем пространството или дори пространствата. Да достигнем източника на силата означава да достигнем реалност, в която нищо не понижава качеството на природата и духа ни.

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата