Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руническа невронна мрежа „ВуСоД“

Руническа невронна мрежа „ВуСоД“

Руническата невронна мрежа ВуСоД включва руните Вуньо (ᚹ), Совило (Соулу, ) и Дагаз (ᛞ). Тази мрежа представя мозъка като източник – чрез развиването му ние можем да надхвърлим пределите на трите измерения и да възприемем част от функциите му четириизмерно. Постигането на тази способност зависи от мисловния процес или превеждането на мислите през 12 пространствени измерения или реки на единния извор (извора Мимира). Тук физическата реалност трябва да се възприема от гледна точка на извънвремевата, ядрената, квантовата физика.

Възприемането на пространството от гледна точка на руните има комбинаторна топология. Това е свързано с концепцията за сближаване на 12 усилия или руните от втори род.

Руническа невронна мрежа „ВуСоД“

Руническата невронна мрежа ВуСоЛ е предпоставка за насоченост (Вуньо), конвергенция (Совило) и свързаност (Дагаз), което определя качеството, а не количеството на връзките. Важно е мрежата да се разбере като метрично пространство, способно да индуцира структура, включително неметризирана структура, характеризираща се като четвърто измерение. Възприемането на този тип връзка дава възможност да опознаем руната като геометричен образ и да я вградим в невромрежата. Способността за възприемане на четириизмерната реалност зависи пряко от правилната мозъчна дейност, без която нормалният обмен на сигнали е невъзможен, което води до  нарушения или хаотично разпространение на сигнала.

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата