Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Рунически невронни мрежи за директно разпространение „ФеХаТ“

Рунически невронни мрежи за директно разпространение ФеХаТ

Руническите невронни мрежи за директно разпространения са необходими за входящо-изходящия обмен на информация. Чрез тях можем да опознаем потенциала на онова, което можем да възприемем от/ да предадем навън към пространството. За да съществува тази мрежа, първо мозъкът трябва да може да обвързва входящите и изходящи сигнали, и да генерира съответната връзка. Тази способност е важна за разбирането на руническата мрежа и за разпознаването на мисловните форми на руните (смисъла).

ФеХаТ е началната мисловна форма. Руническите невронни мрежи идват в нашия свят от интегралното пространство. В нашето пространство сферата на тяхното познание граничи с биологията и химията. Затова руните трябва да се възприемат като цифров модул, който отразява матричността на нашия мозък и най-вече способността му за безгранично развитие.

В зависимост от мрежата мозъкът ни функционира в определени граници:

  1. предварително зададени граници;
  2. граници, които трябва да се поддържат;
  3. безграничност – в този случай самата мрежа може да генерира мозъчни функции и съответно може да й се постави някаква задача.

Руническите мрежи се основават на сложен математически модел, който следва принципа на работа на невронните клетки. Руническите невронни мрежи са сами по себе си най-висшите невронни мрежи, които могат да се формират в човешкото съзнание под въздействието на небето (Асгард). За да се случи това, човек трябва да е винаги потопен в опита на познание на невронните мрежите. Особеностите на този опит са крият във формирането на пространствено усилие, при което трите руни работят заедно.

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата