Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руническа невронна мрежа „ТуИсЭ“

Руническа невронна мрежа ТуИсЕ

Руническата невронна мрежа ТуИсЕ осъществява връзката между съзнанието и тялото. Тя включва скритите сигнали на мозъка, неизвестните връзки между разума и тялото, или по-точно, връзките между различните тела на съзнанието, свързани с отделните части на тялото ни. Важна роля тук играят невроните, свързани с движението, и осмислянето на движението от мозъка.

Това осмисляне може да се осъществи единствено във връзка с движението, достигнало шеста степен на свобода. Инерционното движение е несъзнателно. И това е особено важно, за да осъзнаем, че степента на свобода зависи от оста в мозъка (най-вече в областта на шията).

Именно оста преобразува непроизволните (дразнителни) сигнали в насочени (осеви). За основните физиологични процеси е достатъчно да сме в областта на биохимичните реакции. Но при съзнателните многоаспектни функции важна роля играят дишането, храненето, психологическия баланс, и преди всичко интегрална пропорционалност на цялото тяло.

Руническа невронна мрежа „ТуИсЭ“

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата