Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Сиунсин

Cиунсин (Xie Xing, 斜行)

„Да приложиш метода за събиране на Единното означава да проникнеш в Единното, да разположиш в ъглите триграмите, пораждащи осите“.

ЧОМ

 

Cиунсин (Xie Xing, 斜行) – Събирането на Единното е формула, притежаваща абсолютна яснота, но и същевременно може да се тълкува по различни начини. Представена е от една, две или три еднакви последователности. Изпълнението ѝ зависи най-вече от качеството на подготовка в предхождащите я формули.

Формулата за Събиране на Единното е изключително важна за построяването на геометрията на положението и движението. Тя е условие за достигане на хармонизация. Разбира се, без възприемането на дантиен може да се стигне до известно объркване, тъй като без овладяването на тази формула всички останали последователности престават да участват в развиването на тайдзи монадата. Без формулата обаче не е възможно да се слеем със задачите на следващата формула от Великото преодоляване, да осъществим хармонизация и да изградим Нефритена ос.

Във формулата за Събиране на Единното е важно създаването на умение за удържане на вътрешната същност в дълбините и в центъра на тялото. Това умение се генерира от ума, сърцето (чрез покоя), едва след това от самото тяло и се удържа и осигурява от всички крайници. Пресъздава всичко, което е само във Вашето зрително поле и не може да се наблюдава от други хора. То организира и външната, и вътрешната свързаност.

Събирането на Единното е формула за продължително култивиране и е важно да ѝ се обърне сериозно внимание както в началото, така и в процеса на напредване. Веднага щом се постигне необходимият резултат във формулата (събирането на центъра), движенията стават плътно групирани и духът се кондензира. Ако движенията са разсеяни, духът не се храни и отслабва.

Задачата на формулата е да се стигне до разбирането, че ръцете и краката Ви не просто се движат заедно като единен сноп, но и пораждат четири триграми – Дуей (Dui, 兌,  – езеро), Джън (Zhen, 震,  – гръмотевица), Сюн (Xun, 巽,  – вятър) и Гън (Gen, 艮,  – планина), като ги поставят по ъглите.

Особеността на формулата е в редуващото се усукване на краката и ръцете, насочено към долната част на корема. Формулата поставя границата на изначалната хармония юен ци (Yuan Qi, 元氣), за да премине към генерираната хармония юен дзин (Yuan Jing, 元精). Последователността фу си (Fu Xi), към която спадат Циен (Qian, 乾,  – небе), Кун (Kun, 坤,  – земя), Кан (Kan, 坎,  – вода) и Ли (Li, 離,  – огън), свързани с четирите посоки, е подобна на вътрешната опора. Тук тя се подготвя за преминаване към последователността уън уан (Wen Wang, 文王), подобна на движението по спирала.

Събирането на Единното представлява образуване на различен вид енергийна циркулация в тялото, която променя дванадесетичните цикли на енергиите ин ци и ян ци в осмичните ин дзин и ян дзин. По този начин се постига действително нарастване на силата. Навиването на ръцете и краката позволява на ци да се движи към върха на главата по ръцете и краката в двете посоки, принуждавайки енергията да се движи по кръг в цялото тяло, докато не влезе в центъра.

Като говорим за движението на енергията вътре в тялото, имаме предвид, че привличащата сила освобождава ин дзин и се отделя ян дзин. Интересно е как разтягането, навиването, притискането, затварянето и отварянето в движенията на тялото в тази формула целят  задълбочаване. Това е необходимо условие за формирането на дантиен.

Не бива да пропускаме факта, че едно е да връщаме енергията в дантиен, а друго – да я придвижваме от него нататък. За целта е важно да осигурим физическо присъствие на дантиен и ако той не фигурира в нас, нашият източник на енергия ще се намира в бъбреците и ще подхранва тялото ни в съзвучие с физиологията, а не според движението на меридианите, концентрирани в Единния център.

В първия случай работим върху съхранението на енергията в черния дроб, във втория –върху съхранението на енергията в долното цинобърно поле. Ако започнем да натрупваме енергия в черния дроб, това започва да развива агресия у нас, появява се енергиен дисбаланс. Когато изпълнявате формулата за Събиране на Единното, е важно да го приемате сериозно, в противен случай сърцето Ви няма да е в покой и ще се промени ритъмът на движение на разделената ци.

В резултат няма да бъде възможно да издържате необходимия ментален вид работа и да поддържате спокойно дишане. Енергията не само няма да може да прониква в областта на дантиен и да се задържа в него, но и няма да може да се спуска надолу. Дори може да бъде нарушена последователността на цялата форма, не само на формулата. В заключение ще обобщим, че осъществяването на правилна вътрешна последователност в дадената формула е основата за успех в цялата вътрешна работа.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Препоръчваме по темата