Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Яншоу-гунцюан

Яншоу-гунцюан (Yan Shou Gong Quan, 掩手肱拳) е формулата на Великото преодоляване.

Яншоу-гунцюан (Yan Shou Gong Quan, 掩手肱拳) е формулата на Великото преодоляване. Името й се превежда като „Дланта покрива ръката с юмрук“, но е известна и под името „Небесно докосване“. Концептуалното съдържание на тази формула е свързано с преминаването към частта, обвързана с Небето. От гледна точка на вътрешната работа, тази формула се асоциира с изкуството на построяване на Нефритената ос.

Знанието за формулата яншоу-гунцюан е скрито зад пет печата, а усвояването й определя възможността за бъдещо развитие. Чрез нея се прави и преглед на всички предишни формули. Яншоу-гунцюан се основава на формулата за Създаване на единното. В същото време тя е част от петата формула, както петата става част от шестата. Шестата формула на яншоу-гунцюан полага основите на усъвършенстването и хармонизацията с Небето и Земята.

Именно оттук започва култивирането на Нефритеното стъбло като понятие, свързано не само с наличието на ос, но и с нейното израстване и култивиране, което обединява природата на Земята и Небето и създава възможност за постигането на Висш източник на познание и достигането на безсмъртие. Това знание полага основите на изкуството на Джан Санфън и неговия път за достигане на безсмъртие.

Така, формулата на Небесното докосване се основава на създадения единен център и формира оста (което се нарича още „достигане на духовно ниво“). От този момент нататък енергията ни не може да се обърне и да изтече.

Предишната формула сешин (Xie Xing, 斜行) се използва „за набиране на сила и сплашване на всички в радиус от сто мили“. Тя не е от ключово значение за духа ни, тъй като макар да плаши далечното, тя не развива близкото. Силата без хармония (ос) не ни дава възможност да постигнем покой и безметежност, и най-важното, не се възвръща, т.е. тя ще изтича, ще се губи.

Би било голяма грешка тази формула да се счита просто за удар с юмрук и да води до голямо освобождаване на енергия (фадзин). Впрочем, подобно разбиране може само да се изработи, то не може просто да се обозначи. Това, че формулата алегорично говори за „покриване с юмрук“, всъщност означава „да се удържа вътре“ или „да се върне вътре“.

По този начин формулата на Великото докосване ни дава възможност да се докоснем до специални възможности. Разбирането й води до развиване на силата на Земята и завиване на силата на Небето, което се случва едновременно. Енергията има възможност да проникне дълбоко както в тялото, така и в мястото, където силата се прилага.

Друг важен факт е, че тази формула на Небесно докосване се отбелязва с хексаграмата Ю (Yu, 豫), която може да се тълкува като „радост“ или „волност“. Тя води до възможността за защита на Висшата хармония, от което зависи и бъдещият успех. Важна роля тук играе оста, която дава възможност да се завие, намали силата (дзин).

Тази формула не води до отваряне, а до потапяне, затова енергията не бива да излиза извън периметъра на тялото и движенията ни. За това спомага правилното положение. Дори когато правим движението бързо, то не бива да е рязко (т.е. важно е да се запази устойчивост), не бива и да създава безпокойство в ума. Тази формула ще ни помогне да разберем вътрешното напрежение и гъвкавост на гърба, ръцете и краката. Особената трудност е в това, че в същото време да се запази и целостта на циркулацията.

В основата на формулата, разбира се, е правилната геометрия, която ни ориентира не само в движението, но и към центъра. Опората на енергията и движението й трябва да бъдат еднакво осъществени в тази формула, именно в това се крие тайната на допълнителната възможност за култивиране на енергия.

Дори при недостатъци или незавършеност на движението, ако запазим идеята за оста, няма да се отклоним от задачите на тази форма. В този случай центърът ще ни даде възможност да натрупаме, а оста – да съхраним способността за приемане на небесна есенция. Всичко това ще ни приближи до разбирането на тайдзи като източник на Велика хармония, или към състоянието на хексаграмата Ю.

Хексаграма ЮХексаграма Ю

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Препоръчваме по темата