Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Халцедонова маска

Халцедонова маска

Халцедоновата маска е вид маска, чиито влакната са свойствено групирани по подобие на на минералите халцедон, агат и оникс (подобно на тилните нерви), което определят външното дишане на минерала и води до неговото окисляване. По подобен начин работи алхимичната съставка живачен хлорид, наричана още едър сняг или ген сюе (gen xue). Това е еликсир, който се получава на базата на външното или по-скоро тилното дишане, т.е. еликсир, който се характеризира със способността за повърхностно тилно дишане.

Живачният хлорид генсюе, подобно на сярата, е еликсир от третото поле, който усъвършенства силата на перлената маска, благодарение на връзката с тилната част на мозъка.

Важен елемент тук е силата на Джоу Цан, легендарния войн, овладял второто дишане, който в алхимията се свързва още с понятието „опиране в стената“ или „преминаване през първата порта“.

Халцедоновата маска образува еликсира на живачния хлорид, свързан с усилието на пещта да развива природната даденост. Тук ние задействаме Двореца на Подвижната перла в мозъка, което дава възможност да се настрои работата на самия дворец и той да се хармонизира, така че да се подобри енергообменът в него.

Използването на халцедонова маска е важен аспект от преобразуването на реакциите към външното дишане. Халцедоновата маска ни учи как да се подхранваме чрез външното дишане, което е необходимо особено в онзи период, когато енергийното дишане не е развито при практикуващите даоистка алхимия. Този процес лежи в основата на разбирането на дишането с вътрешните органи, за което важна роля играе и усилването на гръбначно-мозъчната течност.

усилването на гръбначно-мозъчната течност

И така, твърдата обвивка на задната част на главата (която всъщност изпълнява основната функция на Халцедоновата маска) е изградена от вместилища (синуси), тя натрупва енергията от мозъка и влияе върху изграждането на вътрешното дишане на мозъка и гръбначно-мозъчната течност в мозъчните вентрикули. Този процес задейства подхранването на цинобърното поле, като в хранителна среда се превръщат съставки като живачният хлорид и сярата.

Живачният хлорид е дестилирана форма на гръбначно-мозъчната течност под влиянието на третото или първото цинобърно поле, където енергията може да попадне под въздействието на нервните клетки за по-нататъшното им развитие в долното цинобърно поле. За целта е необходимо чисто съзнание, което се поддържа алхимично от сярата, а целият процес може да се нарече генериране на цинобър – като тук ролята му се изпълнява от каломела или прахът от живак шуй ин (shui yin), чрез чието пречистване получаваме цинобър под формата на сублимиран прах.

Тук започва и т. нар. подхранване с живак, което се свързва с работата на главния (Меркурий) и гръбначния мозък (сяра) или с появата на дракона Фудзанлун (Fu Zang Long), дракона на скрития цинобър, който трябва да бъде изведен навън.

Еликсирът на живачния хлорид всъщност се появява под една или друга форма във всички отвари, тъй като е свързан с работата на цинобърните полета. На основно ниво той започва да се свързва със силата на черния дроб.

Халцедонова маска

И така, Халцедоновата маска е вид алхимично усилие, което преобразува напрежението на халцедона въз основа на процеса на калциране. Работата с тази маска създава непроявени към момента усилия в мозъка, което напряга тилните нерви и може да доведе до болезнено усещане в областта зад ушите. Преодоляването на ограниченията на мозъка е ключово в този тип работа. Коралът определя напрежението и дава възможност да се свържат стаите на Двореца на мозъка и така да оформи порцелановата декорация на Двореца на мозъка, свързана с третата звезда от съзвездието Голямата мечка.

Тъй като алхимичната работа представлява третия етап, тя инервира (подхранва с енергия) не само тилната област, но и областта на малкия мозък и шията.

Енергийно процесът, свързан с Халцедоновата маска, създава базова устойчивост на външната енергия и задава необходимият за работата ритъм на дишане. В резултат на това в Залите на Двореца на мозъка (Залата на приспособяването и Залата на временния ред) се установява процес, който позволява не само да се рационализира връзката на отделните пространства на Двореца, но и да се предава информация до Двореца на Великия господар.

Целият този процес е свързан със създаването на живачен хлорид, който също не съдържа достатъчно светлина. Но в записките на безсмъртния Ли Шъ Джън (Li Shi Zhen) за Двореца на седефената перла (Халцедоновата перла, Халцедоновата маска) и за пречистването на соли се съдържа описание на този процес като процес на създаване на живачен хлорид, водещ до образуване на цинобъра на Летящия облак. Леката пудра или Халцедоновата пудра е едно от стандартните наименования на каломела, който се нарича още гланцова пудра.

Халцедонова маска

В заключение, живачният хлорид е корозивен сублимат, който енергийно катализира енергията чрез Халцедоновата маска и така я сублимира.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия, DaoWoman

Препоръчваме по темата