Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Небесни схеми

Небесни схеми

Изображенията на небето в древността и в наши дни са много различни. И преди да говорим за небесните схеми, си струва да кажем за небесното съзнание и начина на неговото проявление в различните слоеве на макрокосмоса.

Всяко пространство на Вселената се удържа от три функции (които в древността са изобразявани с три кита) и четири посоки. Изображенията на слонове, китове и костенурки, които държат земята, са представлявали тотемно усилие, което е било съотнесено с животните, олицетворяващи състояние на постоянство и хармония.

Изображенията на слонове, китове и костенурки, които държат земята, са представлявали тотемно усилие, което е било съотнесено с животните, олицетворяващи състояние на постоянство и хармония.

Небесните схеми – това са кодове на интегрални полета. Те се отнасят до изкуството на Небесното проникване, според което всяко интегрално поле има свой собствен код и своя собствена честота. Именно въз основа на това състояние се развива и функционира макрокосмосът. Разбирането на това е важно, за да интегрираме тези връзки в природата на нашия дух и нашето поле, и да развиваме нашето съзнание.

Небесните чертежи са видове и начини за заключване на енергията не само в пространството, но и в нашето съзнание. Последователностите и моделите се разглеждат като невронни мрежи и магически квадрати, където невроните са представени с числа. Това е важно за определянето на координатна система чрез функция или число, което не се променя при промяна на пространствената координатна система.

В планетарен план това включва използването на определени сили, с които могат да се извършват операции, подобни на тези, които се извършват с определени фигури. Магическите рисунки са организирани в схеми, които са в хармония с планетарните числа и имат способността да спускат до Земята влиянията на полетата, за които се отнасят.

Това е застъпено и в концепцията на триъгълника на Амон, който определя размера на нома и състоянието на дишането. Той се състои от 12 възела, характеризиращи ъгъла на енергийното дишане (12 условни процеса на дишане – 3 вдишвания, 4 издишвания, 5 задържания).

триъгълника на Амон триъгълника на Амон

Небесните чертежи са видове и начини за пренасочване на енергията в нашето триизмерно пространство, където е налице функцията на небето, известна още като функция на съзнанието. И тук е важно да се познава схемата на действие на принципа на шумерската, египетската, индийската (интегралната схема) или свръхсъзнателната африканска схема (включително традиционните религиозни и духовни концепции за ритъма на народа йоруба), както и да се разбере схемата, по която са изградени мезоамериканските небесни връзки.

мезоамериканските небесни връзки

Също така е важно да се разучават шумерската операционна система, мисловната система на руническото съзнание и съзерцателната китайска система, които позволяват да се разберат плановете, определящи характеристиките на материята, като твърдост, крехкост, температура на кипене, температура на топене, пластичност, разтворимост, електропроводимост и др. В същност човек трябва да прозре установенния план.

Небесни схеми

Автор: ЧОМ (Олег Черне)

The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата