Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Сапфирена маска

Сапфирена маска

Сапфирената маска е устойчива даденост, характерна за всеки човек. Всеки има своя собствена устойчивост, която може да се определи като „сапфирена“. Тя е свързана с дракона Ченлун (Cheng Long, 成龍), който отговаря за хармонията и мъдростта, и съответно за синхронизирането на мозъка. Сапфирената маска изпълнява изключително важна функция в човешкия живот, тъй като създава необходимия вътрешен баланс.

Функционално сапфирът е свързан с ключовия теменен дял на мозъка, асоцииран с Двореца на Нефритените скрижали. Този мозъчен дял създава у всеки човек негови лични скрижали на завета, които оказват влияние върху функционирането на целия организъм. Именно тук се проявява и еликсирът на четвъртото поле – реалгарът (сюнджуан, xung zhuang) и аурипигментът (цъхуан, ci huang). Забележете, че тук не става дума толкова за химически съединения, колкото за техните функции. Да вземем за пример разликата между живака и нагретия живак. Нагретият реалгар и аурипигмент представляват реакции на мозъка на различни стимули, като първото можем да наречем мъжко, а второто – женско.

Сапфирената маска осветява, лакира алхимичната работа, което е свързано с използването на цинобър (vermilion), наричан още данша (Dang Sha, 丹砂), асоцииран с третото цинобърно поле, върху което въздейства арсенът. Въздействието на арсена е свързано с репродуктивната система и със секрецията на полови хормони в кръвта.

Вътрешното въздействие на арсена върху тялото (в организма се съдържат около 15-20 мг арсен), както и на арсена, съдържащ се във външната среда (0,1-5 мкг), предизвикват цикъл от биохимични реакции, обвързани с работата на слепоочния дял, като по този начин образуват у мъжете (в клетките на тестисите) и у жените (в клетките на яйчниците, както и в кората на надбъбречните жлези) това, което при работата на долното цинобърно поле се превръща в продукт с алхимични свойства, т.е. в еликсир. На лице е също и пряка връзка с хормоните чрез хипофизната жлеза.

Възприемането на синия цвят на маската също играе важна роля при формирането на енергията дзин в слепоочния дял, което допринася за участието на този мозъчен дял в балансирането. Това от своя страна води до съсредоточаване и следователно до контролиране на целия процес.

До известна степен, сапфирената маска играе ключова роля в работата, свързана с мозъка, тъй като нейната задача е да въздейства върху хипофизната жлеза, а по този начин и върху всички ендокринни жлези. Тя има свойството да инхибира (потиска) неконтролираните процеси в мозъка, както и да регулира функциите на половите жлези, т.е. процеса по образуване на реалгар при мъжете и аурипигмент при жените.

Тази маска играе роля при формирането на еликсира на Деветкратното сияние и Петте минерала, тя подпомага и пречистването на калиевата стипца, слоестия малахит и магнетита, което е свързано с процеса на нагряване. Маската развива определена чувствителност, която засилва процеса на производство на биполярни неврони в слепоочния дял на мозъка, което оказва влияние върху контрола на целия мозък. Тези свойства се асоциират с известния военачалник Мен Да (Meng Da, 孟達, II в., период на Трите кралства), чиито образ е свързан със Сапфирената маска.

Сапфирената маска

Реалгарът при мъжете и аурипигментът при жените са свързани не само с дестилацията на жлезите, а и със задаването на вътрешен смисъл, на вътрешен ритъм в алхимията. Това води до по-добро разбиране не само на процеса на образуване на цинобър, но и на семето и ритъма на култивирането му. А това означава, че този процес трябва да се възпитава.

Ето защо Сапфирената маска е задълбочен вид алхимично усилие, трансформиращо напрежението на сапфира, което се основава на процеса на ферментация.

Освен всичко друго, работата със Сапфирената маска създава непроявено до момента усилие в мозъка, хармонизира дясното и лявото полукълбо, което дава възможност да се свържат двата типа мозъчна секреция, свързани със слепоочията и със залата на Тайнствения преход.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия, DaoWoman

Препоръчваме по темата