Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

13 формули за построяване геометрията на тялото

13 формули за построяване геометрията на тялото

Природата на човека ни дава възможност да култивираме висша хармония, основаваща се на законите на пропорциите и геометрията. Те ни носят висше знание, което в даоистката и будистката терминология се нарича с понятието „брокат“. Тринайсетте формули за построяване на тялото могат да се нарекат „тринайсетте къса брокат“. Те са свързани със законите на движението и неподвижността (или по-скоро обединяването им). Тези закони преминават от познанието на тринайсетте формули към законите за преминаване от тайдзи (двойствеността) към тайдзи (първо единното, а после безпределното).

13 формули за построяване геометрията на тялото

Построяването на геометрията на тялото следва специфична архитектура, тя не е среда, която може да бъде подразделена. Тази древна система е най-вероятно създадена от безсмъртните Чен Туан и Лю Дунбин и оформена благодарение на Джан Санфън.

Тринайсетте формули не само определят пътя на Небето и прекъсват пътя на Земята, но и служат като обосновка за пътя на Човека. Преобразуването в краката и ръцете и напълването на тялото с копринена енергия ще ви изведе на средния път в тайдзи, който ще доведе до вътрешно издигане.

Пътят на тринайсетте формули в практиката тайдзи-цюан никога не прекрачва границите на пропорцията, независимо как е ориентирано тялото ви – вертикално или наклонено, наляво или надясно, дали се движи бързо или бавно.  Много важен е контролът на позицията, която играе ролята на генератор и трансформатор, а това изисква постоянна циркулация на енергията.

Много хора знаят как да практикуват упражненията от гледна точка на енергията ци, но практиката трябва да се изпълнява и с оглед на енергията дзин и средината. Затова е важно не просто да се повтарят движенията и позите, а да се разбира проникването в тях. Това може да се постигне единствено със съсредоточен ум. Неуправляваната енергия е не само безсмислена, но и вредна (а управляването без енергия няма достатъчно проникване). Енергията в нас трябва да се превърне в част от вътрешен модел, за което е необходима геометрията. Затова едно е да кажеш „Едно ражда две, а две ражда три“, а друго е да реализираш това на практика.

Развитието на геометрията на тялото и особено геометрията в движение изисква акуратно и последователно практикуване. Първоначално трябва да се изучат формулите, които характеризират геометрията. След това осемте формули, характеризиращи алхимията. Като цяло първите пет форми се основават на природата ци и затова са земни. Следващите шест формули се основават на природата шън и затова се наричат небесни, а останалите две са свързани с енергията дзин или природата на съвършения човек.

Всичко това вкупом представлява метода на енергийните пропорции. Така, понятието тайдзи съществува благодарение на знанието за геометрията, без което е невъзможно да се постигне реално задълбочаване и проникване.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Препоръчваме по темата