Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Даши Дорджо Итигелов

Даши Дорджо Итигелов

Самият факт на появата на Даша-Доржо на земята е загадка…

Глина Ершова, ръководител на проекта за изследване на феномена Итигелов, доктор на историческите науки, професор от Руския държавен хуманитарен университет (РГГУ).

 

Какъв е научният подход днес и какъв трябва да бъде той съгласно собствените си критерии и инструментариум? Очевидно е, че науката все повече се измества към сферата на спекулациите и при изследванията си се обляга на възможни причинно-следствени логически връзки и теоретични размишления. Част от причините за това са съвсем обективни: проникването на човешкия ум в законите на макро-, микро- и нанопространството невинаги гарантира способността за емпиричен усет за обекта на изследване. Много произведения се основават открито на принципите на предположението, от които по-късно израства цялата структура от доказателства и умозаключения. Всъщност тези размишления често намират своето потвърждение с по-нататъшното развитие на технологиите и натрупването на опит в изучаването на проблема.

Но за съжаление това, което е положително за космическите науки, например, играе изключително отрицателна роля за „човешките“ науки. Невъзможно е да се изучава която и да е област от човешкия живот, да се градят разсъждения и да се правят заключения, без практическа ангажираност с предмета на изследване.

Живеем в свят на парадокси: хора, които никога не са изучавали или изпробвали законите на тази наука, правят преценки за хомеопатията; хора, страдащи от затлъстяване и редица заболявания, говорят за здравето; учени, които работят в кабинета си и може би веднъж са се срещали на живо с някой етнос, пишат дисертации за културата на етническите народи. Музикални критици, които не могат да свирят на никакъв музикален инструмент, пишат за музика; хора, които не могат да се движат от блокажи, говорят за танци; по религиозни въпроси  говорят онези, които са изучавали какво е ислям или будизъм в някой университетски курс…

Мозъкът на съвременния човек окончателно се е отделил от тялото – както в ежедневието, така и в науките, затова и, от една страна, сме си създали култ, че само учените могат да знаят истината, а от друга, същите тези учени са отрязали всички възможности за „обикновените хора“ да имат собствено мнение и опит по много въпроси на битието.

Как е свързано това с Даши-Доржо Итигелов, чието нетленно тяло е поставено под стъклен похлупак в Иволгинския дацан, на 40 минути от Улан-Уде? Науката не може да обясни този феномен, а религията, която изглежда има ясен алгоритъм и описание на пътя на праведника, не е научна и не е авторитетна? Има ли значение това за г-н Итигелов, който може би е запазил съзнание и сега наблюдава всички наши опити да разгадаем чудото му? Ще приемат ли официалните учени постулата, че ламата е достигнал най-висше ниво на трансформация чрез практиките за саморазвитие и възпитаване на Духа?

Целият път на Даши-Доржо Итигелов е истински пример за проявлението на Духа в нашия свят. Смята се, че той е роден на 13 май 1852г. в доста необичайно семейство, тъй като родителите му принадлежали към бурятските казаци. Това военно формирование има дълга история: още през 1727 г. задбайкалските буряти служат на границата между Руската империя и Китай. По това време, с указ на царя, седем селенгински и единадесет хорински рода от бурятите получават специални знамена за доблестната си служба. И въпреки че през 1851 г. отделни бурятски полкове се присъединили към Задбайкалската казашка армия, може да се каже, че членовете на тези кланове носели особен военен ген. И така, Хамбо Лама Итигелов губи родителите си рано и този факт от личната му история може да разкаже много на внимателните изследователи.

На петгодишна възраст, останал сирак, Итигелов започва да си изкарва прехраната, като пасе овце. Като извършва този тежък физически труд, той има възможност да наблюдава непосредствено законите и силите на природата, и се научава да оцелява в трудни условия. Свидетели твърдят, че от ранна възраст момчето се отличавало с целеустремен и независим характер.

На петнадесетгодишна възраст младият мъж изминал повече от триста километра пеша, за да стигне до Ачинския дацан. От този момент нататък животът му ще бъде неразривно свързан с ученията на будизма. Учен монах, будистки философ, отличен познавач на тибетската медицина, автор на много трудове за будизма и съставител на уникален трактат по фармакология, прорицател, чиито благословии са търсени от всички – от обикновените войници (всеки, благословен от него, се завръщал жив от бойното поле) до монарсите – такава е историята на човек, който живеел, според нашите стандарти, в най-затънтения край на царската империя.

Интересен факт: както беше споменато по-горе, поради произхода си, Итигелов подлежал на военна служба, но жителите на Ойбонт доброволно събирали в продължение на петнадесет години пари, за да го освободят от наборна служба, така че да може той да продължи обучението си. Това е ясен знак, че дори обикновените хора са разбирали колко ценен е бил този човек.

През 1911 г. Итигелов оглавява будисткото духовенство на Русия. Известно е, че самият император Николай II е търсил среща с него и именно благодарение на усилията на Хамбо Лама Итигелов е открит първият будистки храм в Санкт Петербург.

През първата година от съществуването на младата съветска държава Итигелов се оттегля от ръководството на будистите и се отдава изцяло на духовно усъвършенстване. През 1927 г. той обявява на своите ученици, че е готов да напусне този свят. Майсторът започва дълбока медитация и на седмия ден учениците му осъзнават, че духът на учителя е напуснал тялото.

По заповед на Даши-Доржо тялото му е поставено в кедров сандък и погребано. От този момент започват чудеса, противоречащи на целия научен мироглед на нашата цивилизация. И след 30 години, и след 75 години, тялото на Хамбо Лама Итигелов показва признаци на нетленност.

През 2002 г. тялото му е извадено от земята и поставено в Иволгински дацан. Учените и специалистите не пропускат да използват възможността да изучат феномена на ламата. Според заключението на съдебния експерт, присъствал на ексхумацията, Итигелов е запазил всички признаци на живо същество. Кожата му е мека и еластична, ставите му са гъвкави, ушите, очите, пръстите, зъбите, миглите и веждите му са добре запазени, след като е прекарал 75 години под земята!

Частици кожа, дадени за изследване, водят до удивително заключение: „Състоянието на тъканите е такова, че напълно отговаря на характеристиките на живите тъкани. Не са ни известни случаи на подобно съхранение, това е научна мистерия… В много отношения тялото на Хамба Лама създава впечатление за тялото на жив човек … ”(Руски център за криминалистични науки, Министерство на здравеопазването на Руската федерация). Единственото научно обяснение, което учените могат да формулират, звучи така: най-вероятно всички жизнени процеси в тялото на монаха продължават, само че те са забавени милиони пъти …

И тук сме свидетели, вероятно, на още един парадокс от нашата история: човек, който демонстрира уникалните възможности на човешкото тяло и дух, се превръща не в пример за подражание и учител за живите, а става за едни нещо като светец, лечител, който прави чудеса (ако човек му се помоли или просто застане близо до него), а за други – успешна, но напълно необяснима измама… Броят на поклонниците в дацана, за съжаление, надхвърля хилядократно броя на хората, решили да тръгнат по пътя на Даша-Дорджо… А би трябвало да е обратното. Самото съществуване на нетленното тяло на Итигелов свидетелства именно за това.

 

Послание на Хамбо Багши Даши-Доржо Итигелов

Благословеният с Трите скъпоценности на незабравимия Лама
Може да усъвършенства ума си безопасно и постоянно,
Като създаде възможност за десетте важни срещи.
Богатството на младия приятел се крие само в ранното натрупване на благодеяния.
Да видиш златната планина Шумеру означава да срещнеш петте скандхи.
Ако не страдаш, в покой ли е скъпоценното ти тяло?
Бъди чист сред морето от кал, в опасното време на беди,
Като цвете на петте скандхи, като разклонено дърво, уловило се в мястото, от което е израсло.
Светли и добри, вашите пет стремежа не са ли докоснати от слана и градушка?
С тези думи нося Учението, да бъде помнено и съхранено!
Трудно е да се намери човек, открил скъпоценната човешка свободна вяра!
Трудно е да срещнеш Буда, който е срещнал Скъпоценното учение!
Трудно е да откриеш и да общуваш с местния собственик – Очирдари Лама!
Ако се поддадеш на измамата на опасни за живота дела,
Ако достигнеш предела в този живота след безцелна разходка,
Воден от червената енергия на своята карма,
Ще срещнеш господаря на смъртта.
Към отвъдния свят заминаваш сам
И цялото ти богатство, роднини, близки,
Остават в родната страна, без да те последват.
Тези богатства, събирани и трупани безумно,
Ще се превърнат в отрова и ще бъдат безполезни …
Това са ни учили всички предишни Буди.
След като изучите безпристрастно земния живот, започнете днес
Да практикувате десетте благодеяния – незабавно!
Повече няма какво да се каже в последното ми послание в този живот.

Превод от Пандидо Хамбо Лама XXIV Д. Аюшеев 

Автор: Олег Черне

Препоръчваме по темата