Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Туйшоу

Туйшоу

Туйшоу (tui shou, 推手) е традиционно направление в практиките тайдзи-цюан и цин-на (chin na, 擒拿 – техника на заключване). Туйшоу е изкуство на развиване на тялото чрез прилагане на въздействие при работата в двойка с партньор, което дава възможност за прилагане на възходящо и низходящо усилие на „копринената нишка“ и развиване на силата в долната част на тялото, пояса, раменете, бедрата, стъпалата и китките.

На занятията практикуващите ще се запознаят с основните сили, които се проявяват във всички форми на китайските практики тайдзи-цюан, туйшоу и цин-на. Осемте сили на тайдзи-цюан водят до истинско разбиране на същността на това изкуство и дават възможност за постигането на истинско майсторство:

 • Пен (Peng) – отразяване, отблъскване
 • Лю (Lü) – откат, поглъщане
 • Дзи (Ji) – стисване, натиск
 • Ан (An) – притискане
 • Цай (Cai) – хващане, смъкване
 • Ле (Lie) – разделяне, разцепване
 • Джоу (Zhou) – действие с лакът
 • Као (Kao) – действие с рамо

Когато започвате да изучавате туйшоу, е необходимо преди всичко да овладеете четирите основни сили — Пен, Лю, Дзи и Ан. За да разберете тяхното значение, смисълът им може да се формулира по следния начин:

 • Пен е коремът на практикуващия. Ако коремът е „открит“, той може да събира и трансформира енергия.
 • Лю е гръбначният стълб на практикуващия. Ако гръбначният стълб е „открит“, той може да управлява циркулацията на енергията в тялото.
 • Дзи са краката на практикуващия. Ако краката са „открити“, той може да „слуша“ земята и да удържа тялото.
 • Ан са ръцете на практикуващия. „Откритите“ ръце означават способност за управляване според принципите и правилно възприемане на четирите сили.

Тези принципи задействат тялото, енергията и съзнанието, и са основани на идеята за физическо, енергийно и умствено взаимодействие или „прилепване“ към партньора. Развиването на способността за задълбочено усещане на тялото, енергията и съзнанието на партньора развива и възможността да предвидим действията на нападащия, преди той да ги е извършил.

Системата туйшоу се разделя на три нива. Всички те се основават на изкуството на слушане и „прилепване“, на съотнасяне на собствения ни център на тежестта с центъра на тежест на противника.

 1. Традиционни форми на борба (сянбо, шуайдзяо) и по-съвременни (джудо, самбо).
 2. Практика на отделяния и заключвания (цин-на).
 3. Управляване на енергията без прилагане на физическа сила.

Отстрани практиката туйшоу изглежда като плавни движения с ръце, но всъщност тя представлява дълбоко изкуство за култивиране на вътрешна сила и преди всичко сила на ума. Изкуството туйшоу учи на баланс и равновесие.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Препоръчваме по темата