Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Багуа

Системата на багуа има дългогодишна, хилядолетна история. Според преданието, системата от линии-триграми гуа (Gua, 卦) е представена най-напред от легендарния китайски император Фу Си (Fu Xi, 伏羲, 2852–2738 пр.н.е.). Методите и техниките на гуа представляват специален похват за взаимодействане с пространството.

Чак до 12 век пр.н.е. традицията била предавана устно, затова е трудно да се определи целият спектър от първоначални представи в системата багуа. Тя е едновременно гадаене, ритуал, фъншуй, алхимична практика, свързана с преобразуването, и приложна система багуа-джан (Ba Gua Zhang, 八卦掌), която включва всичко и същевременно служи като бойно изкуство.

Събития