Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
"Даоистка алхимия за жени. Пътят на Истинната дева" гр. София, Студио за себеразвитие “Янтра“
Oleg TCHerne offline

Пътят на Истинната дева

Даоистка алхимия за жени

15 лв.
Занятие 31 май

Програма

В регулярните занятия към даоисткото направление “Пътят на Истинната дева“ методологично се следва преминаването през основни и важни даоистки практики за жената, насоки и инструменти за постигане и поддържане на хармонично състояние.

Хармонията, изначално заложена в женската природа, е важна както за благосъстоянието и развитието на жената, така и за благополучието на обкръжаващото я пространство.

Първата крачка за жената е умението да принадлежи на природата си, което изисква правилно и задълбочено отношение преди всичко към себе си, а следващата крачка е свързана с постигането на регулярност, която допринася за истинско дълбоко удовлетворение и пълнота.

Особености на програмата

Програмата, застъпена в занятията настройва жената към нейната истинна същност за изграждане на правилно отношение и регулярна грижа за себе си. Следва се методологично построен алгоритъм на развитие, включващ няколко етапа – разблокиране, възстановяване, настройка и укрепване на тялото и съзнанието

Регулярното практикуване позволява да се снемат блокажи в тялото, да се възстановява циркулацията на енергията, да се укрепва реподуктивната система, в резултат на което да се постигане баланс и уравновесеност както на физическо, така и на енергийно и ментално ниво.

Често дисциплината се възприема като ограничение и тежест, но единствено чрез нея реално се постига вътрешна опора, сила и лекота за взимане на правилните за нас решения.

 

Програмни блокове

+Разблокиране на женското тялото

Разблокирането и снемането на блокажи е първата и много важна практика за възстановяване на тялото и нормалното протичане на процесите в него. Снемането на блокажи в ключови зони за женското тяло възстановява вътрешната циркулация на енергията като се създадат условия за нейното съхраняване, иначе тя само ще се губи.

+Укрепване на женската репродуктивна система

Две от най-важните даоистки практики за жената за укрепване на женската реподуктивна система са свързани с матката и яйчниците.

+Изкуството на развитие на цветното езеро

Практиката възстановява енергийната циркулация, необходима за нормалната функция на матката. Матката се счита за основния източник на енергия за жената и от нейното състояние зависи светогледът на жената, усещането за пълнота и хармония, нивото и качеството на жизнената енергия. Прекомерната или недостатъчна енергия в матката и невъзможсността да се регулира енергията в нея често води до проблеми в репродуктивната система, влияе негативно върху състоянието на ендокринната система и от там на целия организъм. Практиката помага за предотвратяване на хормонални нарушения, регулиране на менструалния цикъл, балансиране на емоционалното състояние, балансиране на енергийните процеси в организма.

+Изкуството за развитие на цветното хранилище

Практиката е насочена за укрепване функцията на яйчниците. Яйчниците са особен енергиен съд в женското тяло, който е способен да изработва енергия, която опроделя физическата и енергийната структура на жената. Практиката позволява разбирането и осъзнаването на женската природа и регулярното изпълнение позволява да се възстанови естествената циркулация на енергията и служи като профилактика за разсейване на застояла енергия и блокажи в матката, яйчниците, малкия таз, като спомага за отрегулиране на менструалния цикъл, балансиране на хормония фон и емоционалното състояние.

+Регулиране на външното и вътрешното

Изкуството за регулиране на външното и вътрешното включва изработка на усилие, свързано с изграждане на деветте опори в нашето тяло. Практиката за регулиране на циркулацията на енергията в тялото е основополагаща при подготовката за вътрешна работа и предпоставка за изграждане на правилна опора за вътрешните процеси.

+Медитация на Истинната дева

Медитацията на Истинната дева е даоистка практика, която служи за правилна настройка на жената към самата нея и задава основни принципи за напълване на тялото и укрепване на съзнанието. Женската природа е по-зависима от външното пространство и по-податлива на стресови състояния, които нарушават ритъма и нормалното функциониране на женското тяло и менталоността. Медитацията е инструмент, който учи жената как да съхранява и натрупва енергия, в резулатат на което се чувста по-енергична, по-успешна и хармонична.

+Пет плътни органа

Практиката спомага за активиране и отрегулиране на енергийното състояние на петте плътни органа в тялото или така наречените пет Ин-органа: черен дроб, сърце, далак, бели дробове, бъбреци. Развитието и контрола на енергията именно на тези органи се явява начален и основополагащ етап за свързаност в тялото. Фомирането на базова опора в Ин-органите привежда практикущия към стабилно вътрешно състояние, както в емоционалнен, така и в ментален аспект.

+Укрепване на Ин

Изкуството за укрепване на Ин е една от най-важните, но в същото време и малко известни даоистки практики, насочени към събиране и укрепване на енергията. Тъй като природата на жената се характеризира с енергията Ин, тази практика е жизненоважна за нея и помага да се възстанови естествената циркулация на енергията в тялото, която е различна от тази на мъжа. Практиката спомага за нормализиране на циркулацията на енергията в тялото и подпомага нейното стичане от горе на долу, нейното съхранение и усвояване. Укрепването на Ин позволява прегрупиране на цялото тялото по отношение на всички вътрешни органи и системи, чрез възстановяване на циркулацията на енергията по 12-те меридиана в тялото.

+Съзнанието на Истинната дева

Съзнанието на Истинната дева е метод за изграждане на усилие на съсредоточаване, което позволява да се разбере метода на развитие и да се удържа срединността. Когато усилваме съзнанието се освобождаваме от влиянието на неконтролируемите енергии и създаваме условия за постигане на контрол. Съзнанието на Истинната дева е ключът към разбирането на самото развитие на вътрешната природа.

+Изкуство за построяване на тялото посредством елемента Вода

В практиката са заложени два основни принципа на развитието – закона за съхранение на енергията и закона за възвратност на енергията. Разбирането на тези принципи спомагат за създаването на условия на поточност и цялостност в тялото за натрупване на енергия. Това е необходимо условие за жените, тъй като физиологично енергията за развитие при тях зависи от възвратността и това как се оползотворява.

Разписание

Oleg TCHerne onlineРедовни занятия разписание
Oleg TCHerne onlineСофия, студио Янтра и с. Бистрица, зала ТСН
INBI Даоистка алхимия, DaoWoman

Препоръки

  • По време на занятията да се използва удобно облекло от естествена материя.
  • По желание може да си носите възглавничка за медитация и постелка от естествена материя (килимче).
  • Въздържайте се от прием на храна минимум 2 часа преди занятие.
  • Участие в занятията е подходящо както за жени, така и за мъже.

Място на провеждане

Условия за участие

  • Препоръчваме Ви да се регистрирате на нашия сайт, за да бъде съхранена регистрацията Ви за присъствено занятие в Личния Ви профил.
  • Натиснете бутона «Регистрация» и след това чрез бутона с Кошница оформете Вашата поръчка.
  • След успешно плащане, ще получите известие за Вашата регистрация на посочения от Вас имейл адрес. Молим да проверите дали коректно сте посочили Вашите данни!
  • Акосте заплатили, но не сте получили потвърждение на посочения имейл, молим да проверите папка «Спам». В случай на затруднения, може да ни пишете на events@tch13.market, като приложите потвърждение за извършеното плащане.
  • Заплащането на таксата може да направите през сайта, чрез банков превод или непосредствено на място, където се провеждат занятията.
  • За повече информация може да се свържете с Таня Кривачка на тел.: 0892 215 824.

Препоръчваме по темата