Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Програма Развитие на Дишането на костенурката Дзие Кун София, България
Промоция!

Отстъпки при записване до 1.11

Oleg TCHerne offline

Развитие на Дишането на костенурката

Заявка за участие

Ако възникне грешка с формата за регистрация, моля да изпратите вашата заявка за участие на имейл: events@tch13.market.

Програма

Развиването на Дишането на костенурката е срединен път и най-важният процес от развитието в системата на даоистката алхимия. Това изкуство се опира на природата на енергията дзин и се характеризира с процес на вътрешно подхранване и съхраняване на енергията.

Като алхимичен процес, преобразува енергията и създава едно свръхсъстояние, връзка със собствения дух. Важно е да се имат предвид целият процес, алгоритъмът, цялата технологична верига на развитие – от момента на построяване на анатомичната схема до превръщането на дишането в източник за получаване на еликсир и до овладяване на безсмъртното дишане.

Програмни блокове

 • Анатомия на дишането на костенурката

  Обособяването на анатомичен модел на дишане е необходимо за вътрешното развитие, свързано с изграждането на дишането. То от своя страна се разглежда не просто като дихателен процес, а като източник за получаване на еликсир.

  По-подробно

 • Позиция на Черната костенурка Сюан У

  Позицията на Черната костенурка е основа за развитие и напредък в знанието за дишането на костенурката. Позата е не само важна част за усвояване на дишането, но се характеризира и със специално диафрагмено усилие. Дишането, заради правилното тристепенно положение, се счита за вид усилие на Костенурката. Този етап включва подготовка на физическото тяло, на съдовете и мозъка и тренира прехода от временни ресурси – сред които са физиката на тялото и дихателните мускули – към вътрешна опора за дишането.

  По-подробно

 • Премахване на препятствията пред истинното дишане

  Веднъж навлезли в процеса на развиване на дишането, е важно да вземаме предвид и да отстраняваме пречките за развиване на Истинното дишане. Отстраняването на препятствията представлява процес на освобождаване както от външните, така и от наличните вътрешни бариери. Процесът на възстановяване е затруднен и от постнаталната ни активност.

  По-подробно

 • Настройка на Дзяоту

  Настройката е важен фактор за сдобиване с ментална сила. Драконът Дзяо Ту се смята за неин откривател. Той е един от „Деветимата синове на Дракона“, учител на Черната костенурка Сюен У. Задачите в настройката се базират на двойственото състояние на дишането, което трябва да бъде преобразувано в единно състояние. Настройката на Дзяо Ту подразбира правилна настройка на мозъка, на движенията, на вътрешния ритъм и на сърцето.

  По-подробно

 • Предлагане на таоте

  Предлагането на Тао тие (Tao Tie, 饕餮) представлява изкуство на възприемане на обема на дишането. Процесът се характеризира с вътрешни и външни фактори или правила. Вътрешните правила могат както да зависят от нас, така и да живеят собствен живот. Външните правила могат да бъдат както свързани, така и несвързани с нас, но да влияят върху естеството на дишането ни. Ако не им обръщаме внимание, се нарушава вътрешният ни ритъм и се вкарваме в различни психични отклонения. Предлагането на Тао тие представлява процес на енергийна обосновка на каналите и съдовете в тялото и подхранване на духа през призмата на енергийните процеси.

  По-подробно

 • Ритъмът на дишане Цинню

  Ритъмът на дишане Цинню е понятие, свързано с процеса по одушевяване на дишането. Представлява шест природно заложени усилия, шест съотношения, чрез които дишането се усвоява на ниво, независимо от външния дихателен процес.

  По-подробно

 • Съзнание за дишането

  Одухотворяването на дишането представлява процес, в който диханието се привежда в съответствие с дълбоките принципи на развитието, когато не процесът на дишане зависи от тялото, а тялото от дишането. Този процес в даоистката традиция представлява митичното животно Ци Лин.

  Дишането Ци Лин е изкуството на насочване на диханието и неговото преобразуване в енергия, която има способността да прониква в по-дълбоките пластове в тялото.

  По-подробно

 • Енергийно дишане

  Формулата на енергийното дишане е многостепенна. Основно се представя като ембрионално или зародишно дишане, комбинирано с външното дихание. В процеса на усвояване енергийното дишане се превръща предимно във вътрешно усилие, способно да придаде специални свойства на алхимичното, на дишането на костенурката и на безсмъртното дишане. То връща тялото в изначалното му състояние, когато му е било присъщо дишането на духа шън.

  По-подробно

 • Алхимично дишане

  Алхимичното дишане се опира на създадената в тялото алхимична структура. Тази структура е свързана с тигела или котела в тялото – единен център, цинобърно поле (дан тиен). Алхимичното дишане е вид подхранване на жизнеността. Този процес е свързан с изкуството за трансформиране на дишането. За разлика от енергийното дишане, алхимичното не поставя ограничения, тъй като е свързано с дестилиране на енергията.

  По-подробно

 • Дишане на костенурката

  Дишането на костенурката е практически начин за овладяване дълбочината на енергийното дишане и задълбочаване на алхимичното дишане. В резултат изменената енергия замества дишането и възстановява автономното функциониране на тялото на различна честота. Това състояние се опира на силата на вътрешната хармония.

  По-подробно

Разписание

Цена

При регистрация
до 1 ноември
При регистрация
след 2 ноември
Лекция, 31 януари 25 25
За членове на INBI World 980 1180
 • Посочените цени са в лева.
 • Регистрацията се осъществява след внасянето на депозит на стойност 200 лева, с което се запазва място за участие. В случай на отказ от участие, сумата не подлежи на прехвърляне или връщане.
 • Регистрацията се счита за действителна от момента на внасяне на депозита. Цената се определя от момента на фактическата регистрация.

Условия за участие

 • Семинар II ниво. Достъпен единствено за членове на клуб INBI.
 • Този семинар е част от мероприятията над 2 ниво, чието посещаване поставя на изпитание намерението на участника. При получаване на одобрение, участникът трябва да потвърди регистрацията си в едноседмичен срок. Регистрацията се потвърждава чрез внасянето на регистрационна вноска. В противен случай участникът се лишава от право да посещава мероприятия над 2 ниво за период от 3 години.

Място на провеждане

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 238, Конферентен център „Тракия“, ет. 2, зала „Марица“

Препоръчваме

Лекция на Дзие Кун „Развиване на Дишането на костенурката“

Запис на програмата на Дзие Кун „Изкуство на Дишането на костенурката“

Допълнителна информация

+359 892 21-58-24, events@tch13.market

Препоръчваме по темата