Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Програма „Духовно вместилище“
Промоция!

Отстъпки при записване до 01.03

Oleg TCHerne offline

Духовно вместилище

Програма

Програмата „Духовно вместилище“ е посветена на изучаването на висшето състояние на човешкия мозък. Духовното вместилище разкрива висшето вътрешно съдържание на човека, което в даоистката традиция се свързва с духа (шън).

Програмни блокове

 • Дворецът на Великия господар

  В даоистката традиция висшето състояние на човешкия мозък е свързано с дейността на Двореца на Великия господар (тайхуан-гун, Tai Huang Gong 太皇宫) – дял на мозъка, който отговаря за множество съзнателни процеси.

  Разглеждането на различни системи от знания може да ни помогне да видим собствените си ограничения, свързани със състоянието на собствената ни природа, която оказва влияние върху работата на мозъка. В нас е заложена една операционна система, чиято работа зависи от това към какво насочваме вниманието си. Тази система създава условия за реализирането на природата ни и нейните възможности.

  Духовното вместилище е път към разбирането на нашите достижения, който се свързва с идеята за „пречистване от мътното“, където под „мътно“ се разбира не нещо лошо, а непознатото. Например, когато определяме нещо, без сами да го разбираме, ние увеличаваме мътното. Това означава, че даоистката традиция разбира мътното като нещо, което пречи и създава трудности в изграждането на практическия път.

  Според даоисткото учение, ако не отделим мътното от чистото, няма как да напредваме, няма как да започнем, а единствено ще плаваме в мътното. Така няма да можем да постигнем напълване чрез срединност и постоянство – онази достатъчност, която ще ни даде възможност да се развиваме.

  Ако не отделим мътното от чистото, просто ще зависим от временното напълване с временна енергия Ин-ци и Ян-ци. А всъщност човек трябва да напълва духа си (шэнь, Shen, 神). В духа шен няма разделяне на природа ин и ян, той е неделим. Освен това се определя с понятието „шън-ци“, което представлява вид съзнание, с чиято помощ може да се овладее енергията, свързваща ни и с нашата пространствено-времева енергия ци, и с висшата шън (невременната енергия).

  Няма как да се занимаваме с духовно развитие, ако оперираме единствено с временна енергия. Според даоистката терминология, разбирането и преодоляването на временното трябва да произтича от „ползата и загубата“. Затова изключително важно е да се преодолее зависимостта от мътното, което съхранява временните процеси и ги удържа в нас. Фиксирането върху временните процеси се превръща в постоянно изгаряне на енергия, което всъщност се разбира като „загуба“. За практикуващия една от най-важните задачи е именно да стигне до нивото на невременната енергия – именно това се разбира като „пречистване на мътното“.

 • Надтриба на мозъка

  Надтрибът на мозъка контролира работата на естествените операционни системи на човешкия мозък. От работата на тази област на мозъка зависят не само способностите за разсъждение и мислене, но и организацията на вътрешните процеси.

  Надтрибът на мозъка е разположен в „матката на мозъка“, между челните дялове и малкия мозък. Настройването на надтриба е изключително важна задача за организиране работата на мозъка и цялото тяло на човека в контекста на развитието. Ако надтрибът на мозъка функционира нормално, той отговаря за наблюдаването на цялото тяло. За практикуващите това означава развиване на вниманието и съсредоточеността, които са изключително важни, тъй като предшестват създаването на центъра ниван-гун.

Видео

 • Дзие Кун: Ли Тегуай “Метод на изцеряване”

Разписание

Oleg TCHerne online17 април — 20 април разписание
Oleg TCHerne onlineСанкт Петербург
Oleg TCHerne online
INBI Даоистка алхимия, INBI България

Условия за участие

Събитието е достъпно само за членове на клуб INBI. Включването в програмата става след съгласуване на участието.

Допълнителна информация

+7 905 221-41-06, inbi-piter@mail.ru

Място на провеждане

Санкт Петербург

Препоръчваме по темата