Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Ван Чун

Страна: Русия

Ван Чун

Практически опит — от 1989 година

Ако не виждаш и не чуваш нищо, няма как да формираш представа за каквото и да било.

Ван Чун

 

Ван Чун е даоисткото име на Витрувий, известен още като Алексей Хомяков. Подобно на своя красноречив съименник – китайския философ-материалист, Алексей е майстор на дизайна на движението, един архитект на движението, който получава знанията си от даоисткия алхимик Дзие Кун. Ван Чун притежава уникални познания в областта на геометрията и алхимията на движението и е един от малкото майстори в западния свят, способни да преподадат учението за култивиране на Жълтото и Бялото в движение, даоисткото понятие за трансформация.

Има хора, които се изкачват към върха с бързи стъпки, опирайки се на силната си природа и прескачайки етапи, което не им позволява да опознаят реалността на този връх, а има и такива, които монотонно, стъпка по стъпка постигат велико изкуство. Именно с такава мяра се придвижва Ван Чун (Витрувий), като прави от практиката си преживяване от напълването с вътрешна работа. С целия си вид той демонстрира, че майсторството е мяра и постоянство, познание на традициите и метода. Създава се впечатление, че веднъж започнал двигателната форма, той я продължава, разтегляйки я до края на живота си.

За 25 години Ван Чун се превръща в реален даоистки майстор, който демонстрира с всяко свое движение вътрешното усилие. Изменяйки геометрията, или ако щете – дизайна на тялото си, днес той се е превърнал в архитект на знанията и най-вече на онези, които се отнасят до геометрията на движението.

В това отношение Ван Чун безспорно представлява голяма ценност за хората, които обучава. С двадесетгодишен опит при водещи световни майстори, самият той се е превърнал в реален майстор в смисъла на човек, който разбира какво и защо прави.

Основната ценност на Ван Чун е в това, че той ясно следва линията на знанията и е реален пазител на традицията. Днес, когато традициите в обучението изчезват безвъзвратно, умението да съхраняваме метода и ритъма на правилно обучение вече само по себе си се превръща във велико изкуство. Ван Чун владее тъкмо това изкуство, като при това продължава да натрупва потенциал, опит и знания.

Извличайки опит от занятията си с фехтовка, у-шу, санда, винчун, кендо, капоейра и индианска йога, той се задълбочава в изучаването на даоистка алхимия, тайдзи цюан, син-и цюан, багуа джан, цигун и ето, че повече от двадесет години практически олицетворява тези изкуства.

Алексей притежава майсторски статус и води редовни занятия в системата на ИНБИ.