Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Тантра на храненето

Тантра на храненето

Този, който милее и се грижи да има щастие не само на този свят, а винаги и навсякъде, е длъжен да отделя огромно внимание на храненето на мозъка си.
Дзие Кун

 

Тантра на храненето е учение, при което хранителните продукти се разглеждат от гледна точка на преобразуването и развитието на човека. Тантра на храненето е изкуство на взаимодействие с това, което подхранва тялото ни , така че да усъвършенства енергията и мозъка ни.

Съгласно тантра на храненето, а и според много от традиционните култури, храненето би трябвало да се възприема като дар към нашето съзнание и дух. След като човек се стреми към изграждане на духовни качества, то и отношението му към храната би трябвало да бъде от гледна точка на подхранването на духа. За тази цел е важно да се възприеме концепцията за енергоемкост на храната и нейните качества, като от значение е не самият продукт, а начинът на приготвяне, както и начинът на поднасянето му. Така че употребата на храната е преди всичко ментален ритуал, формиращ отношение към храната, към нейната етика и естетика.

Тантра на храненето учи на правилно взаимодействие със здравословната храна. Това означава, че храната е не само дар, който поддържа живота ни, но и източник на вътрешно усилие, съсредоточаване, акт на духовна еволюция. Самият акт на хранене е преживяване, което в много култури по енергийните си характеристики е поставено на по-високо ниво от това на еротичното преживяване.

Извличането на енергия от консумираната храната чрез съзнанието е алхимичен акт на получаване и преобразуване на енергия. Приема на храната без необходимото вътрешно усилие води не само до ограничаване в разбирането на нейните дълбоки свойства, но и до реакция към физическия аспект на храненето. Познанието на тантра на храненето предполага опит храната да се възприема от гледна точка на принос й за развитието. Важно е да не се развива реакция към храната, а приемането й да се превърне в изкуство, без значение дали тя бива поглъщана. Това показва, че храненето е комплекс от сложни действия.

Едно от най-важните неща в тантра на храненето е приемът на храна да не бъде чест и в големи количества. В противен случай в стомаха се формират реакции, които започват да командват човека. Тогава мозъкът става зависим не от собствената си активност, а от тази на стомаха. Ако това не се направи,  то не би могло да се реализира и следващата крачка — контролът на дишането. Менталното отношение към храната е важно и за развиването на ментален подход и при приготвянето й. И не е важно как се нарича продуктът, важна е неговата вибрация, която много често се определя от това къде и как този продукт е създаден или израснал.

Ако не обръщаме внимание на това, то ние не ползваме храната на духовно ниво и даже може да се заразим с отрицателни енергии, водещи до негативни реакции. Продуктът, приготвянето му и храненето с него представляват единна верига, върху която могат да влияят създадените отрицателни навици, които са не просто основа за менталното ни раздразнение, но са и вид зависимост.

Когато казваме, че харесваме тази или онази храна, ние само регламентираме навиците си, голяма част от които не само че не подхранват тялото ни, но го и унищожават – например захарта, ГМО-продуктите или простите химични заместители на вкуса. Попадайки в тази схема ставаме зависими не само от храната, но и създаваме ментално ограничение, което лесно се диагностицира като поведение на гладен човек. Тантра на храненето е несъвместима със състоянията на раздразнение или нервност. Тя е път за хармонизиране на нашите отношенията с храненето.

Ако нямаме практически опит, не е възможно да имаме съзерцателно отношение към този въпрос, нито да апелираме към подобно отношение. Тук е важно или наличието на правилен опит или на волеви акт. Човек, който се интересува от състоянието на съзнанието си трябва да приеме, че ако иска да развива мозъка си е важно да го подхранва. А това хранене е възможно само при условие, че не зависим от стомаха си.

Мозъкът се храни само чрез своята работа, но и чрез храна, която има  определено енергийно качество,  храна с индивидуалност. Обикновено тази индивидуалност е свързана с енергията и вкуса, като е важно да създаваме ментална настройка към нея и разбира се, да не се прекалява с количеството на прием, което ще доведе до отрицателни последствия даже и ако продуктът иначе е полезен.

Безполезните или вредните  продукти не трябва да се подценяват. Принципът „нещо да хапна“ или „нещо да пийна“ е недопустим. Това е нашия момент на истината: щом не можем да се откажем от храна, която не носи полза на съзнанието ни, то ние зависим от реакцията, наречена „глад“.

Понятието “гладуване“ е неприемливо за тантра на храненето. Това, че не приемаш храна отвън не означава, че гладуваш. Тантра на храненето ни показва много източници на храна, като основата на този процес е нашата менталност в състояние на съсредоточеност, която ни помага да изработим енергия, дишане. Хармонизирането на този процес води до намаляване на изгарянето на енергия. Въпросът с употребата на вода не еднозначен. Но ако се разбират нейните качества, то от нея бихме могли да получим необходимите ни елементи.

За да може външното хранене да е полезно и необходимо, трябва да изчистим себе си от всичко, което сме развивали и придобили чрез неправилното хранене. В това е смисълът на тантристката диета: да се храниш не по принципа „искам“, а основавайки се на разумността на процеса. И когато се храним от гледна точка на желанието, или поради егоистични нужди, то ние се отдалечаваме не само от духовното отношение към храната, но и от духовното в себе си. За нас храненето е важно заради вътрешното израстване и творене на вътрешната ни същност. Силата на човека е в неговата менталност. Всяка друга сила е животинска и тя трябва да се подчини на разума. От това каква енергия притежава храната зависи дали тя може да бъде трансформирана така, че да подхрани клетката.

Тантра на храненето води не само до създаване на здраво тяло, но и до осъзнаване на преживявания, свързани със съзнанието. Това са преживяванията, които формират духовния процес. Нездравото хранене от друга страна, води до болести и разруха. Тантра на храненето е вид екстатично преживяване, вследствие на повишената тоналност на човека не от това, че се храни, а от това че не се храни, като за него стимулираща храна става преживяването на чистотата на тялото и достатъчността. Но това трябва да се случва постепенно и в зависимост от пренаталните (съществуващите) и постнаталните (създадените впоследствие) условия.

За тантра на храненето е важен начинът, по който храната въздейства на жлезите, които са свързани със създаването или стимулирането на емоциите, които разрушават чувствата и поведението на човека.  За нашето съвремие е характерно това, че хората са с понижена чувствителност, материализмът доминира, а сексуалните отношения са се превърнали в животински акт, дори на ниво мирис, а това е живот в зависимост от физическата удовлетвореност.

Така че, тантра на храненето не е просто въпрос на избор на храната, или на това как тя въздейства върху тялото и психиката, а въпрос на отношение към околната  среда и създаването на по-мощен жизнен стимул.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI България