Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
DaoWoman. Пътят на Истинната дева. Пътят за познание на хармонията
Промоция!

Отстъпки за членове на клуб INBI.

Oleg TCHerne online

Пътят за познание на хармонията

DaoWoman. Пътят на Истинната дева

Програма

„Ако в душата има светлина, в човека ще има и красота. Ако в човека има красота, в дома ще има хармония. Ако в дома цари хармония, в страната ще има ред. Ако в страната има ред, в света ще има мир“.  Китайска поговорка

 

Хармоничното състояние не само, че е заложено в женската природа, но е важно както за благосъстоянието и развитието на жената, така и за благополучието на обкръжаващото я пространство.

Програмата е насочена към изграждане на по-задълбочено отношение към себе си и ще даде възможност за сдобиване на практически опит с древни даоистки практики и разбиране на въпроси като:

 • Какво е ценно за жената, за да бъде себе си?
 • Можем ли да усъвършенстваме своята природа и как да бъдем хармонични?
 • От какво зависи способността да поддържаме балансирано и хармонично състояние?
 • Как можем да бъдем полезни за себе си, семейството, работната среда и обществото?

В тази 7-месечна програма за настройка към себе си и своята същност ще разгледаме 4 основополагащи теми с даоистки практики, насоки и инструменти за постигане и поддържане  на хармонично състояние. Програмата е предимно с практическа насоченост за изграждане на така необходимия за жената ритъм с регулярни онлайн занятия. Допълнително се предвиждат беседи на живо и самостоятелна работа вкъщи.

Първата крачка за жената е умението да принадлежи на природата си, което изисква правилно и задълбочено отношение преди всичко към себе си. Следващата е постигането на регулярност, която допринася за истинско дълбоко удовлетворение.

 

Особености на програмата

Програмата настройва жената към нейната истинна същност да изгражда правилно отношение и регулярна грижа за себе си. Преминаването през цялата програма ще позволи за снемане на блокажите в тялото, възстановяване на циркулацията на енергията, укрепване на реподуктивната система, постигане на баланс и уравновесеност на физическо, енергийно и ментално ниво.

Затова е необходимо да взаимодействаме активно, да споделяме и натрупваме опит както в груповите онлайн занятия и беседи на живо, така и чрез самостоятелна работа, за което е нужна и дисциплина. Често дисциплината се възприема като ограничение и тежест, но тя реално позволява постигане на вътрешна опора, напълненст и последваща свобода и лекота за взимане на правилните за нас решения.

Програмни блокове

 • I тема „Възстановяване на Истинното тяло“

  Разблокиране наженското тялото. Разблокирането и снемането на блокажи е първата и много важна практика за възстановяване на тялото и нормалното протичане на процесите в него. Снемането на блокажи в ключови зони за женското тяло възстановява вътрешната циркулация на енергията като се създадат условия за нейното съхраняване, иначе тя само ще се губи.

  Укрепване на женската репродуктивна система. Две от най-важните даоистки практики за жената за укрепване на женската реподуктивна система са свързани с матката и яйчниците.

  Изкуството на развитие на цветното езеро. Практиката възстановява енергийната циркулация, необходима за нормалната функция на матката. Матката се счита за основния източник на енергия за жената и от нейното състояние зависи светогледът на жената, усещането за пълнота и хармония, нивото и качеството на жизнената енергия. Прекомерната или недостатъчна енергия в матката и невъзможсността да се регулира енергията в нея често води до проблеми в репродуктивната система, влияе негативно върху състоянието на ендокринната система и от там на целия организъм. Практиката помага за предотвратяване на хормонални нарушения, регулиране на менструалния цикъл, балансиране на емоционалното състояние, балансиране на енергийните процеси в организма.

  Изкуството за развитие на цветното хранилище. Практиката е насочена за укрепване функцията на яйчниците. Яйчниците са особен енергиен съд в женското тяло, който е способен да изработва енергия, която опроделя физическата и енергийната структура на жената. Практиката позволява разбирането и осъзнаването на женската природа и регулярното изпълнение позволява да се възстанови естествената циркулация на енергията и служи като профилактика за разсейване на застояла енергия и блокажи в матката, яйчниците, малкия таз, като спомага за отрегулиране на менструалния цикъл, балансиране на хормония фон и емоционалното състояние.

  Допълнително:

 • II тема „Настройка на Истинното тяло“

  Настройката на Истинното тяло е практическо изкуство, насочено към организиране на женското съзнание, енергия и тяло. То формира усилие за настройка към практическите задачи и е важен инструмент за организация на практическия път на жената и за разбиране на принципите на задълбочаване в практиката. Настройката е от изключително значение, тъй като от нея се предопределя целия алгоритъм на развитие в практиката.

  Регулиране на външното и вътрешното. Изкуството за регулиране на външното и вътрешното включва изработка на усилие, свързано с изграждане на деветте опори в нашето тяло. Практиката за регулиране на циркулацията на енергията в тялото е основополагаща при подготовката за вътрешна работа и предпоставка за изграждане на правилна опора за вътрешните процеси.

  Медитация на Истинната дева. Медитацията на Истинната дева е даоистка практика, която служи за правилна настройка на жената към самата нея и задава основни принципи за напълване на тялото и укрепване на съзнанието. Женската природа е по-зависима от външното пространство и по-податлива на стресови състояния, които нарушават ритъма и нормалното функциониране на женското тяло и менталоността. Медитацията е инструмент, който учи жената как да съхранява и натрупва колкото е възможно повече енергия, в резулатат на което се чувста по-енергична, по-успешна и хармонична.

  Допълнително:

 • III тема „Укрепване на Истинното тяло“

  Развитието и укрепването на Истинното тяло представлява най-важния етап от практическия път, който укрепва връзката на съзнанието с тялото. Опознава се метода за изграждане на единно тяло, премахва блокажите и пречиства тялото, изработва се вътрешно постоянство. Всички тези фактори характеризират природата на Истинното тяло.

  Пет плътни органа.
  Практиката спомага за активиране и отрегулиране на енергийното състояние на петте плътни органа в тялото или така наречените пет Ин-органа: черен дроб, сърце, далак, бели дробове, бъбреци. Развитието и контрола на енергията именно на тези органи се явява начален и основополагащ етап за свързаност в тялото. Фомирането на базова опора в Ин-органите привежда практикущия към стабилно вътрешно състояние, както в емоционалнен, така и в ментален аспект.

  Укрепване на Ин.
  Изкуството за укрепване на Ин е една от най-важните, но в същото време и малко известни даоистки практики, насочени към събиране и укрепване на енергията. Тъй като природата на жената се характеризира с енергията Ин, тази практика е жизненоважна за нея и помага да се възстанови естествената циркулация на енергията в тялото, която е различна от тази на мъжа. Практиката спомага за нормализиране на циркулацията на енергията в тялото и подпомага нейното стичане от горе на долу, нейното съхранение и усвояване. Укрепването на Ин позволява прегрупиране на цялото тялото по отношение на всички вътрешни органи и системи, чрез възстановяване на циркулацията на енергията по 12-те меридиана в тялото.

  Изкуство за построяване на тялото посредством елемента Вода.
  В практиката са заложени два основни принципа на развитието – закона за съхранение на енергията и закона за възвратност на енергията. Разбирането на тези принципи спомагат за създаването на условия на поточност и цялостност в тялото за натрупване на енергия. Това е необходимо условие за жените, тъй като физиологично енергията за развитие при тях зависи от възвратността и това как се оползотворява.

  Допълнително:

 • IV тема „Съзнанието на Истинната дева“

  Съзнанието на Истинната дева е условие за овладяване на практиката и основа за запазване на изначалната духовна ценност, която прави женската природа вътрешно завършена и цялостна. Съзнанието на Истинната дева е метод за изграждане на усилие на съсредоточаване, което позволява да се разбере метода на развитие и да се удържа срединността. Когато усилваме съзнанието се освобождаваме от влиянието на неконтролируемите енергии и създаваме условия за постигане на контрол. Съзнанието на Истинната дева е ключът към разбирането на самото развитие на вътрешната природа.

  Допълнително:

  • Даоистки женски семинар „Укрепване на Истинното тяло през летния сезон“, 23-25 юни 2023 г. Водеща: Цайхун Шаонюй (Галинка Бекчиева)

Видео

 • Даоистка алхимия за жени. Съзнанието на Истинната дева

 • Даоистка йога за жени. Разсъждение за развитието на женското тяло

 • Цайхун Шаонюй (Галинка Бекчиева). Даоистки практики за жени

 • Дзие Кун. Даоистка алхимия за жени

 • Даоистка алхимия за жени. Изкуство за построяване на Истинното тяло

 • Даоистко направление „Пътят на Истинната дева“

Разписание

Дати Ден и час
I тема „Възстановяване на Истинното тяло“ (7 занятия) 3 октомври – 14 ноември 2022 г. Понеделник

18:30–19:45

II тема „Настройка на Истинното тяло“ (5 занятия) 21 ноември – 19 декември 2022 г. Понеделник

18:30–19:45

III тема „Укрепване на Истинното тяло“ (12 занятия) 6 февруари – 10 април,
18 и 26 април 2023 г.
Понеделник
18:30–19:45
07:30–08:45
IV тема „Съзнанието на Истинната дева“ (7 занятия) 8 май – 26 юни 2023 г.
* На 22 май няма да се провежда занятие.
Понеделник

7:30–8:30

Oleg TCHerne online3 октомври — 26 юни, 2023 разписание
Oleg TCHerne online
Oleg TCHerne online

* На 22 май няма да се провежда занятие.

 

Цена

Обща Членове на INBI World 
I тема „Възстановяване на Истинното тяло“ 110 90
II тема „Настройка на Истинното тяло“ 80 60
III тема „Укрепване на Истинното тяло“ 180 160
IV тема „Съзнанието на Истинната дева“ 120 100
1 занятие, тема III 18 15
Цялата програма 380 300

Посочените цени са в лева.

 • При участие в една от темите, ще получите купон с отстъпка от 15% за участие във всяка от следващите теми от онлайн програмата.
 • При участие в цялата програма, ще получите купон с отстъпка от 195 лв. за участие в семинара Изкуството за постигане на хармония, 2–7 януари 2023 г. с Олег Черне.
INBI Даоистка алхимия, DaoWoman

Условия за участие

 • Програмата предполага запознаване с метода за развитие, постепенно и естесвено задълбочаване в даоистките знания.
 • Всяка от темите може да бъде посещавана самостоятално, но за опознаване на схемата и метода на развитие и натрупване на по-траен практически опит е пропоръчително участие в пълния цикъл от 4 теми, които са основополагащи в опознаването на изкуството за постигане на хармония.
 • Участието в пълната програма ще ви даде възможност за последващо участие в занятията на групата за напреднали и подготовка за следващото ниво.
 • Програмата е подходяща както за жени, така и за мъже.
 • Ако сте пропуснали онлайн занятие, по ваша молба на ел. адрес или в лично съобщение на тел. 0892 215 824 (Telegram) администратор ще ви изпрати линк към видеозапис, който ще бъде активен в рамките на 72 часа. Моля, прилагайте и потвърждение за извършено плащане.

Препоръки

 • Препоръчителен абонамент в Telegram групата DaoWoman и канала INBI Даоистка алхимия, където се споделят статии и допълнителни материали.
 • По време на занятията да се използва удобно облекло от естествени материи.
 • Възглавничка за медитация и постелка от естесвена материя (килимче)
 • 1-2 часа преди занятията да не се приема груба храна.

Как да вземете участие

 • Инсталирайте предварително програмата Zoom на компютъра си и/или приложението Zoom на мобилното си устройство.
 • Изберете подходящия за Вас вариант за закупуване на продукта.
 • Посете вашата Количка, от където може да заплатете избраните продукти.
 • Линковете за достъп може да копирате от известието за успешно плащане. Информацията с линковете за достъп ще бъде изпратена и на посочения от Вас имейл. Проверете дали данните Ви са попълнени правилно!
 • Линковете с достъп се съхраняват във Вашия личен профил, само, ако сте завършили поръчката като регистриран потребител.
 • Ако сте заплатили покупката, но не сте получили линк за достъп, моля zoomда проверите папката „Спам“. Линк за достъп може да ви бъде предоставен, ако заявите такъв в Телеграм групата TCH online: Техподдръжка или на имейл tch@tch13.market, като приложите и потвърждение за плащането. Или да се свържете с Таня Кривачка на тел.: 0892215824.
 • Молим да се включите 10 минути преди началото на излъчването, за да имате време да проверите звука и картината, и да се настроите.

Препоръчваме по темата