Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Програма „Оракулно съзнание“
Oleg TCHerne online

Оракулно съзнание

Програма

Оракулът е явление, характеризиращо се с определена форма, геометрия и честотност на съзнанието, което поражда специфични психични, енергийни и физически връзки в съзнанието. Тези връзки водят до развитието на различни мозъчни функции, благодарение на които се постига оракулна настройка и фокус. Състоянието на оракула предполага огледална осъзнатост, която произтича от самите възможности на съзнанието на оракула.

В древни времена оракулът като статус се асоциирал с определени действия (ритъм), човек или място (егрегорност). Оракулът имал високоенергийна духовна сила, т.е. когато става дума за човек, той имал определена настройка и способност да оперира с мозъка си, а когато ставало дума за място – тази геометрична платформа (пещера или геоложко образование) имала способността да усилва потоковите високочестотни връзки.

Оракулът въплъщава множество функции – на предсказателя, гадателя, екстрасенса, медиума. В основата на това стои специфично състояние на съзнанието, което се достига с помощта на специална настройка и подготовка на мозъка. Съзнанието на оракула не се възприема лесно. Основната тайна тук е в специфичната операционна система на съзнанието на оракула и подаването и възприемането на информация, предавана по отворен за медиума канал.

Познанията за системата на оракула се проявяват в различни епохи при различни култури под формата на различни умения и форми на общуване с пространството. Такива примери са японските плочки сангаку с рисунки на геометрични теореми; системата ори при йоруба; скандинавските руни; картите таро и др.

Най-важното обаче е оракулното съзнание. Благодарение на трансценденталното възприятие то се превръща в основа на познанието за финия свят в древногръцката култура, което поражда цял пласт древно наследство от митове и легенди. Това съзнание се обляга на висшите реалности и представлява инструмент за настройване, връзки и проникновения.

Програмни блокове

 • Оракулно съзнание

  Оракулното съзнание е специфичен тип възприятие, способно да прониква в различни форми на съзнание, макрокосмични полета или видове геометрична (кристална) духовност. Оракулното съзнание дава възможност за формирането на особен вид връзки, които създават отношение към фините планове на битието.

  Оракулното съзнание привнася по-висш и дълбок смисъл в човешкото съществуване. То е лишено от противоречия, а природата му се задава от определен вид напрежение. Оракулното съзнание е насочено единствено към висши вибрации, които за повечето хора остават мистични и неразбираеми.

  Това съзнание е свързано с настройка, която първоначално не разчитала на мисленето (както и самото древногръцко съзнание, още повече древноегипетското), но с времето в някои случаи то започнало да се припокрива с операционната система.

  Това съзнание има способността да прониква в същността на нещата и в природата на разнообразни тела. То създава различно възприятие за душевността, а негов носител могат да бъдат както човешкият мозък, така и висшето съзнание или дори пещера или кристал.

 • Орфическият оракул

  Уникалното в орфизма не се крие в самото явление (което всъщност е вечно), а в проявлението му благодарение на Питагор, в чиито представи разбирането за оракул се асоциира с умението за проникване в същността на явленията. Така Питагор прониква в разбирането за Аполон, а чрез него достига до функцията на оракула. С други думи, оракулът е функция, за която е необходим посредник (такава роля при гърците играе Аполон, който е покровител на оракулите).

  До моментна на персонифициране на оракула съществува път за взаимодействане с този феномен, който е мистерия (подобно на елевзинските мистерии), т.е. специфично състояние на взаимодействане с пространството или пространствата.

  Такова е и орфическото пространство, формирано под влиянието на различни химни, които можели да висят в пространството, а вибрацията, създавана по определен начин, съществувала в пространството като ефир. А когато това вече било невъзможно заради промяната в енергията на пространството, се появила нуждата от херметизиране, затова и днес орфическият оракул трябва да се разглежда в контекста на херметизма.

 • Символът Валкнут

  Символът Валкнут представлява ключ за тълкуване на руните. Той е резонатор, който разкрива природата на висшето съзнание. С негова помощ можем да проникнем в различни форми на пространството и да организираме работата на мозъка. Той е символ на операционната система на съзнанието. Силата на символа валкнут е в изкуството на обединяване, което дава възможност за проникване в различни пространства. Той представлява възел, който се асоциира с висшето състояние на битието – онова, което съществува вечно.

 • Съзнание на африканския оракул (Бабалаво-Ошумаре)

  • Ръката на Ифа – Орунмила

  Възможност за получаване на Ръката на Орунмила – връзка с космическото съзнание на Ифа-Сисе или исефа.

  Ālea iacta est (зарът е хвърлен, лат.) представлява специално енергийно послание и специален тип настройка. Тя ни дава възможност да направим правилния избор и да създадем условия за необратимост на случващото се. Постигане на енергията на Орунмила, връзка с висшите вибрации на света, с вибрациите на висшето съзнание.

  Познанието за специалната ирационална организация на връзките в рационалното материално разбиране отдавна дава възможност за хармонизиране на личната съдба. Това е истински метод за привеждане в ред на индивидуалното ни съзнание. Хармонизирането на съзнанието (ори) е изначалният процес за подобряване на живота на човека.

  • Съдовете на Олоду

  Съдовете на Олоду са матрици на 12 съзнания и 4 потока.

  • Лична връзка с Оракула

  Персонално съзнание на Ори. Определянето на персоналната връзка с макрокосмоса е специфичен процес, свързан с идеите на церемонията ауофака (awofaka), мано де орула (Mano de Orula) и икофафун (ikofafun, участие на мъжката и женската ръка). Това е специфична форма на посвещение, на осъществяване на връзка със собственото ни интегрално поле (ориши).

  По-подробно

 • Виракоча

  Апу-Кон-Тикси-Виракоча (Apu-Qun-Tiqsi-Wiraqucha), или просто Виракоча е едновременно рационално и ирационално понятие в културата на Андите. В персонифициран вид Виракоча се почита от народите на доколумбова Америка като създател на света (особено на територията на съвременно Перу).
  Виракоча е форма на настройка към светлината и същевременно представлява самата светлина. Той се разглежда едновременно като висш процес на създаване и като съвършена форма, която включва и природата на съвършения човек. Виракоча олицетворява и процеса на създаване на субстанция от слънчевата светлина, която, според преданието, се пази на острова на Слънцето в езерото Титикака. Тази субстанция дарява съзнанието със специален светоглед.

Разписание

Oleg TCHerne online31 декември — 16 януари разписание
Oleg TCHerne online
Oleg TCHerne online
INBI България

Обърнете внимание

 • Поради спецификите на програмата единственият ефективен формат за участие е чрез пряко включване.
 • Ако пропуснете онлайн излъчване, материали няма да се предоставят!
 • За практиката е препоръчително да имате черупки от каури.

Как да вземете участие

 • Инсталирайте предварително програмата Zoom на компютъра си и/ или приложението Zoom на мобилното си устройство.
 • Изберете подходящия за Вас вариант за закупуване на продукта.
 • Посете вашата Количка, от където може да заплатете избраните продукти.
 • Линковете за достъп може да копирате от известието за успешно плащане. Информацията с линковете за достъп ще бъде изпратена и на посочения от Вас имейл. Проверете дали данните Ви са попълнени правилно!
 • Линковете с достъп се съхраняват във Вашия личен профил, само, ако сте завършили поръчката като регистриран потребител.
 • Ако сте заплатили покупката, но не сте получили линк за достъп, моля да проверите папката „Спам“. Линк за достъп може да ви бъде предоставен, ако заявите такъв в Телеграм групата TCH online: Техподдръжка или на имейл tch@olegcherne.com, като приложите и потвърждение за плащането.
 • Молим да се включите 10 минути преди началото на излъчването, за да имате време да проверите звука и картината, и да се настроите.

Препоръчваме по темата