Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Рунна

Страна: Русия

Рунна

Практически опит – от 1995 година

Животът на всеки човек може да се представи като хронологична линия от дати и събития, и това би било изчерпателно, но в същото време лишено от съдържание. „Роден, учил, омъжил се, работил…“ – класическата характеристика днес е обрасла с нови клишета: пътувал из множество страни, учил при следните майстори, получил определени дипломи и сертификати… Титли, медали, признания, звания…

Животът на Рунна (Олга Степина) се стича така, че интензитетът на живота й се съсредоточава във вътрешното емоционално-духовно поле. Тя има един основен учител през целия си живот и една методика, която след години практика и ръководене на групови занятия доказва способността си да промени и развие човека.

Рунна започва да практикува през 1995 година. А това означава, че се занимава със себеразвитие вече над половината си живот. Макар първоначалното й състояние да е много стандартно, това, което я отличава, е вярата, че светът е място, в което всичко е възможно. Още като дете, тя винаги се противи, когато й казват: така не бива, тук са границите, така стоят нещата, не можеш да скочиш по-високо от тавана…

Вярата, че съществува някаква „точка на бифуркация“, живее в нея и до днес. Независимо какви са плановете на съдбата, докато човек има силно съзнание и е настроен към вибрацията, която е най-ценна за него, той може постоянно да се движи напред в развитието си. Личният й опит, изминатият път и получените знания са свидетелство именно за това.

Докато изучава три чужди езика в университета, тя си дава сметка и за съществуването на различни начини на мислене, различни възгледи за света, което я учи да разглежда всичко от различни страни, да се съмнява в това, че има един единствен правилен отговор, и да търси възможности. Изучаването на методиката на преподаване и по-късно работата в университета я учат как всеки ученик е уникален и колко различни са начините за предаване на знание.

Благодарение на вродения си стремеж да систематизира и организира, Рунна пази живи знанията и практиките, с които се е сдобили и през 1995, и през 2003, и през 2018… Анализирането им й помага да види в перспектива как се променя вселената и какви са актуалните задачи и нужди в практиката.

Може да се каже, че Рунна върви по житейския си път не благодарение на желанието си да гледа напред или амбицията да бъде по-добра, нито стремежа да овладее определени свръхспособности, а благодарение на необходимостта да изучи възможно най-задълбочено възможностите на собственото си тяло, енергия и съзнание. За нея най-важното във всичко е въпросът „Защо?“. Когато дълбае в тази посока, човек може да намери отговори и на въпросите „Как?“ и „С каква цел?“.

Отношението на Рунна към живота е мотивирано от необходимостта да го види в цялата му сложност в противовес на ценностите на безгрижното съществуване, станали така популярни днес. За нея ценни са ритуалът, йерархията, структурата, простотата и силата на енергията. Но тъй като тя самата не се е родила с тях, наложило се е да изучи всичко из основи.

Рунна вярва, че ако за известно време остави настрана мисълта колко още й предстои да направи, може да се каже, че към този момент историята й демонстрира на практика как се преформатира съдбата, как се променя ходът на биологичния часовник и как се усилва вътрешната плътност на съзнанието.

Преподавателският й опит още от 1998 година я учи да вижда възможностите на хората, които търсят знание и започват да се занимават. „За мен е важно да запазя поле, в което да мога да дишам и да се развивам – както аз, така и хората около мен“, казва Рунна.

В годините на развитие в център ИНБИ Рунна има щастието да работи, превежда и практикува при множество майстори: „Всеки от тях ми показа качествено ново измерение на живота, своя неповторим светоглед. Това  е вероятно най-ценният багаж, който вселената ми е подарила досега, защото той демонстрира безграничните възможности за постоянно разширяване на границите и на изискванията към самия себе си.“