Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Ритуал Spirit of plants

Ритуал Spirit of plants

Ритуалът Spirit of plants (Духът на растенията) се изучава като част от шаманската традиция. Шаманските практики са насочени към третото интегрално поле, или вегетативното поле, в което живеем. Доминираща роля в това поле играят растенията, които предопределят порядъка на т. нар. вегетативен живот.

В шаманската традиция ритуалът за взаимодействане с духа на растението е изключително важен. Шаманът е постоянно настроен към заобикалящата го природа и към растението с доминираща сила в даден регион. Това развива постоянна връзка както със силата на растението, така и с неговия дух. В същото време то е и вид комуникация с пространството. Този ритуал изпълнява и задачата за навлизане в едно или непознато пространство, или пространство, с което практикуващият отдавна не е взаимодействал.

Ритуалът развива рационалното отношение, фокусира вниманието и развива ирационалното отношение към пространството, основаващо се на езика на растенията и на дишането. По време на ритуала се постига настройване към определено растение и към кода на това растение, характеризиращ природата на неговия дух. Ритуалът ви позволява да достигнете ниво, на което да можете да се свържете с главното растение (растението на силата) или майчиното растение, растението-тотем или егрегор на мястото, каквото е например мате.

Автор: Бен Челеро (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата