Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Майстор Умберто

Страна: Перу

Майстор Умберто

Дон Умберто Сонко Киспе (Humberto Soncco Quispe) се явява пако (Paqo), върховен жрец на племето Керо (киро, Q’ero) в перуанските Анди. Дон Умберто – не просто шаман, а този, при когото шаманите отиват за инициация. Неговото индианскo име Сонко Киспе се превежда като Кристално сърце, а енергията му е толкова чиста и пълна с любов, че е близка до тази на Негово Светейшество Далай Лама.

Кристалното сърце произхожда от древен род на андийски жреци. С помощта на духовните сили на Апу (Бог, кечуа) той извършва церемонии и духовни посвещения. Керо го смятат за Курак Акулек (Q’uraq Akulleq) – главният мъдрец и жрец на града, способен да пътува в пространства без ограничения, да посвещава шамани, младши пакоси и да преподава традицията на Андите във всички направления, посочени от чакана. Дон Умберто е способен да обединява различните култури с цел разпространяване на духовността в пространството.

Сред индианците Керо се срещат последните преки потомци на древните първожреци на перуанските Анди, свещените инки. Те са живели векове наред в труднодостъпни високопланински села на над 5000 м. надморска височина и дълго време се смятало, че са изчезнали, докато Керо не слезнали от планините през 50-те години на миналия век, за да споделят своята мъдрост и пророчества с хората от равнините. Керо са известни като Тъкачите на светлина – те вплитат символите на петото измерение в своите тъкани, дрехи които излъчват светлина и жизнена енергия.

Керо са едни от малкото хора на нашата планета, които все още са запазили древните си знания и кодове непокътнати, защото от векове културата им не е подлагана на външно влияние и въздействие. Историята на Керо, която се предава от поколение на поколение в продължение на стотици години казва, че те имат същия произход като древните маи, хопи, навахо и тибетци. Това се потвърждава от факта, че техните езици и ритуали имат много общо.

INBI България