Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Истинското богатство

Истинското богатство

Парите са мяра за човешкото състояние на всички нива на възприемане: от тактилното до емоционално-психологическото. Парите могат да бъдат мерна единица само при условие че гледаме на тях от енергийна гледна точка и не позволяваме те да ни възприемат емоционално. Човекът е имал ритуално отношение към парите още от древни времена. Възприемал ги е като инструмент за енергийно общуване с пространството и като вид поднасяне на енергия. В течение на времето отношението към парите създало формула за определяне на наличността им и най-важното им качество – тяхната енергетика.

Възприемането им като вид енергия създава определено отношение на базата: „от всекиго в зависимост от уменията му и на всеки в зависимост от положения от него труд“.

Парите нямат начало, тъй като представляват енергийна единица. Това начало може да бъде зададено, както се е случвало по време на управлението на китайската династия Шан (1600 – 1027 г. пр. н.е.). Тогава парите са били възприемани от конкретна гледна точка. Сходно отношение се среща и в други култури и цивилизации през различни периоди, но изхожда от едни и същи принципи и задачи. Въпросът е в това, че последните като цяло са загубили своята енергийна тактилност (или, по-точно казано, направили са я по-груба).

Първоначално парите са били тотемизирани, на тях са били изобразявани животни или различни символи: от оръдия на труда като начин за възприемане на усилието до макрокосмическо ритуализиране. Пример за такава ритуализация е ликът на императора – сина на небето, представляващ космическия ред.

Оборотът е бил енергиен – свързан с човешкото фиксиране по отношение на парите, и се е запазил като такъв. С течение на времето механизмът на фиксацията се разгърнал в противоположна посока, така че парите са започнали да определят и манипулират хората. Самата манипулация се е превърнала във фрагмент от преживяването на външна зависимост. А за мнозина – дори и в житейска ценност.

Всъщност парите са своеобразен надпис – както за оракула, така и за нас. Те не само предсказват бъдещи събития, но и могат да ги моделират.

Първоначално парите са били инструмент за взаимодействие с висшите сили. С тези сили са разговаряли, чрез парите са общували и са се прекланяли пред божеството Шан ди (Shang Di, 上帝) – силата, от която зависи всичко.

И тъй като хората са вярвали в живота след смъртта, енергията за тях е била висш критерий.

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата